Základní škola

Chcete, aby vaše děti chodily do školy rády? U nás děláme všechno pro to, aby to tak bylo.

Od roku 2013/2014 probíhá na Základní škole Sídliště výuka podle principů Montessori pedagogiky na prvním stupni. Děti se učí v blocích, nemusí nutně sedět v lavicích, mohou pracovat ve skupinách, vsedě, vleže, jak jim to vyhovuje. Bloky nejsou odděleny zvoněním, výuka neprobíhá jen frontální formou, ale obsahuje řadu aktivit, do kterých jsou děti zapojeny.

160122_ZS_Monte_433

Adresa:
Sídliště 968, 258 01 Vlašim (mapa)
Provozní doba:
Září – červen, podle rozvrhu
Jak se přihlásit:
Zápis do montessori tříd ZŠ v roce 2018 probíhá v níže uvedených dnech a je v režii školy.
středa 4. dubna od 15:00 - 17:00 hod.
čtvrtek 5. dubna od 14:00 - 16:00 hod.
https://www.zssidliste.cz/rodicum/zapis-do-1-tridy/
Cena:
Prohlédněte si ceník
Kontaktní osoba tříd montessori:
Mgr. Ivana Skalická 604 255 608, skalickaivana@email.cz
Kontaktní osoba montessori spolku:
Mgr. Lenka Pavlíčková, lenka.pavlickova@montessorivlasim.cz
Zřizovatel:
Město Vlašim

Třídy, spolupráce, příběhy

Děti pracují ve třech věkově smíšených třídách – Montessori jih, Montessori západ a Montessori východ. Ve dvou třídách se spolu vždy učí žáci prvního, druhého a třetího ročníku, ve třetí jsou spojené ročníky čtvrtý a pátý. Vzhledem k vysoké míře individualizace učení každé dítě postupuje svým tempem, rozdílnost obtížnosti učiva je proto samozřejmostí. Pokud to dítě potřebuje, může požádat o pomoc či spoluúčast kamaráda, spolužáka – ten zpravidla rád vyhoví. Každý ročník zvládá učivo podle ŠVP, na projektech pracují děti společně. Během školního roku si děti prožijí 5 příběhů, které je seznamují s vesmírem, s přírodou, s lidskou společností, s historií písma a čísel. Děti se zúčastňují plaveckého výcviku, bruslení a ostatních akcí pořádaných školou.
Po domluvě s pedagogy je možné výuku navštívit.
Jak vypadá školní den v Montessori třídě?
  • Vyučování začíná stejně jako v ostatních třídách v 8:00 hodin.
  • Výuka probíhá v 90minutových blocích, které jsou odděleny 30minutovou přestávkou.
  • Odpolední vyučování je organizováno stejně jako v tradičních třídách.
  • Děti pracují samostatně, případně ve skupině. Samy si volí, jaké činnosti se budou věnovat, jaké pomůcky ke své činnosti použijí a kde budou pracovat.
  • Každý den se scházíme na ranní elipse, kde si předáváme aktuální informace k výuce, chodu třídy apod.
  • Předměty zůstávají stejné jako v tradiční třídě, tzn.: ČJ, M, AJ, TV, HV, VV.
  • Jediný jiný předmět je kosmická výchova, která zahrnuje Náš svět a PV.
  • Děti při osvojování učiva používají především Montessori pomůcky, proto si nové poznatky dobře „osahají“. Získané znalosti ověřují v pracovních listech.
  • Každý den děti zapisují shrnutí své práce do deníků, jsou vedeny k sebehodnocení.
  • Hodnocení učitelem v těchto třídách je slovní, zaznamenává individuální pokrok každého dítěte.

Fotogalerie

Spolek rodičů
Spolek rodičů spolupracuje s pedagogy a vedením školy na vytváření co nejlepších podmínek pro výuku. Jednak v oblasti materiálního a technického zázemí, jednak v oblasti propagace, spolupráce s dalšími institucemi a v oblasti šíření osvěty v oblasti Montessori pedagogiky.
 
Školní družina

Děti z montessori tříd mají možnost docházet do montessori družiny každý den po skončení vyučování do 14:30 hodin,  kdy se přesouvají do ostatních družin.

Více o školní družině