Kroužky pro děti

Na pravidelných dětských kroužcích můžete ochutnat Montessori přístup k výchově. A kdo ví, třeba se pak rozhodnete i pro školku nebo školu. Kroužky jsou určeny pro děti od narození roku do osmi let. Pokud se na kroužek chcete přihlásit, domluvte se s jeho vedoucím (kontakt je u každého kroužku uveden).
Platbu za kroužek můžete provést převodem na účet, případně hotově vedoucímu kroužku. Při platbě převodem zasílejte na účet číslo:35-2244066339/0800 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku, který platíte

Pro rok školní rok 2018/2019 jsou vypsány tyto zájmové kroužky:
Těšíme se na Vás i Vaše děti.

Batolátka – cvičení maminek s dětmi (1–3 roky)
Program pro rodiče s malými dětmi naplněný říkankami, písničkami, pohybovými hrami, ale i tvořivými aktivitami s využitím různých pomůcek, s cílem rozvoje dětské motoriky, rytmu, řeči a koncentrace. Cílem cvičení je respektující a citlivý přístup k dítěti, zdokonalování jeho motorických, psychických i sociálních dovedností. Rozmanitý program podporuje úzký vztah dítěte s rodičem a prohlubuje jejich vzájemné poznávání a úctu.
Kdy:
1. skupina (1 – 2 roky) - středa 9:00 - 10:00 - od  19. 9. 2018
2. skupina (2 – 3 roky) - možno vybrat si jeden ze dvou dnů, v úterý dva časy
úterý 8:45 - 9:45 nebo 10:00 - 11:00
čtvrtek 9:00 - 10:00 - od 20. 9. 2018
Jak se přihlásit:
zaslat přihlášku vedoucí kroužku, případně navštívit první hodinu
Kde:
klubovna spolku Montessori Vlašim v MěDDM Vlašim
(Domeček - Radnická 121 - mapa)
Cena:
1000,- Kč /školní rok (500,- Kč/pololetí)
Členové Montessori Vlašim mají slevu z ceny kroužku 100,- Kč za pololetí
Vede:
1. skupina: Lucie Staňková 737 336 755,
lucie.stankova@montessorivlasim.cz
2. skupina:
úterý
Lucie Staňková 737 336 755, lucie.stankova@montessorivlasim.cz
čtvrtek
Dana Kucharčíková 608 833 026, dana.kucharcikova@montessorivlasim.cz
Herna - hrajeme si s Montessori (2 – 6 let)
V první části si děti s rodiči hrají s originálními Montessori pomůckami, v druhé části probíhá společná tvořivá činnost. Možnost jít po skončení na zahradu, kde se děti venku proběhnou a pohrají si.
Kdy:
Od čtvrtka 20. září 2018
čtvrtek 10:00 - 12:00
Jak se přihlásit:
zaslat přihlášku vedoucí kroužku, případně navštívit první hodinu
Kde:
klubovna spolku Montessori Vlašim v MěDDM Vlašim
(Domeček - Radnická 121 - mapa)
Cena:
50,- Kč za první dítě, 20,- Kč druhé a další dítě (za každou návštěvu)
Členové Montessori Vlašim mají slevu z ceny kroužku 50 %
Není nutné se rezervovat, navštěvovat můžete nepravidelně.
Vede:
Marie Frisová 774840430, marie.frisova@montessorivlasim.cz
Pohybovky pro rodiče s dětmi (2 – 4 roky)
Cílem kroužku je dát dětem možnost spontánně běhat, skákat, lézt, házet, dělat kotrmelce a mnohem více v kolektivu malých kamarádů. Kroužek je určen pro rodiče s dětmi ve věku 2-4 roky (po dohodě lze i s mladšími).
Pro realizaci kroužku je nutné, aby kroužek navštěvovalo minimálně 10 dětí.
Kdy:
Od 7. listopadu 2018
vždy středa od 9:00 - 10:00
Jak se přihlásit:
zaslat přihlášku vedoucí kroužku, případně navštívit první hodinu
Kde:
Tělocvična gymnázia, Tylova 271, Vlašim (mapa)
Cena:
800,- Kč/pololetí
Členové Montessori Vlašim mají slevu z ceny kroužku 100,- Kč za pololetí
Vede:
Mgr. Lenka Pavlíčková 723 086 166
Sportovní kroužek (5 – 8 let)
Podpora všestranného pohybu. Rozvoj základních pohybových dovedností, jako je běh, skok a hod. Pohybové a sportovní hry.
Kdy:
Ve školním roce 2018/2019 nebude realizován
Od 23. září 2016 (stadion Na Lukách)
pátek 16:00 - 17:00
Jak se přihlásit:
zaslat přihlášku vedoucí kroužku, případně navštívit první hodinu
Kde:
Atletický stadion, Na Lukách 1921, Vlašim (mapa)
Tělocvična gymnázia, Tylova 271, Vlašim (mapa) cca od listopadu do dubna
Cena:
1000,- Kč/pololetí
Členové Montessori Vlašim mají slevu z ceny kroužku 100,- Kč za pololetí
Vede:
Lenka Pavlíčková 723 086 166
Jaroslav Šusta
 
Věda a hra (5 – 8 let)
Cílem kroužku je seznámit děti hravou formou s přírodními zákony. Budeme společně objevovat a luštit záhady, připravovat pokusy a hrát si. Kroužek bude koncipován tak, aby mohl probíhat z části v klubovně a z části na zahradě Spolkového domu.
Kdy:
Ve školním roce 2018/2019 nebude realizován
Od 18. září 2017 - zatím do 18. 12. 2017
pondělí 13:45 - 15:00 hod
Jak se přihlásit:
zaslat přihlášku kontaktní osobě
Kde:
klubovna Montessori Vlašim, Spolkový dům, Palackého nám. 65, Vlašim (mapa)
Cena:
500,- Kč/pololetí
Členové Montessori Vlašim mají slevu z ceny kroužku 100,- Kč za pololetí
Vede:
Denisa Hrochová 777 857 772
 
Montessori matematika (6 – 8 let)
Kroužek hravé matematiky pro předškoláčky a děti mladšího školního věku, které baví si hrát s matematikou. Vplout do základů matematiky je prima hra.
Kdy:
Od 26. září 2018
vždy středa
od 13:15 - do 14:15
Termíny kroužku: 26.9., 17.10., 14.11., 12.12.2018
9.1., 20.2., 6.3., 3.4., 15.5., 5.6 2019
Jak se přihlásit:
zaslat přihlášku vedoucí kroužku, případně navštívit první hodinu
Kde:
Montessori třídy ZŠ Sídliště, Sídliště 968, Vlašim (mapa)
Cena:
50 Kč/hod. tj. 500 Kč/rok
Platbu proveďte prosím na účet na č.ú.: 35-2244066339/0800. Do poznámky napište prosím jméno dítěte a kroužku.
Vede:
Iva Karellováiva.karellova@montessorivlasim.cz
 
Předškoláček - pro zájemce o Montessori 1. třídu
„Hra na školu“ aneb seznámení hravou formou se školou v MONTESSORI třídě.
Kdy:
Od 2. října 2018  15:30 - 16:15 vždy 1x za 14 dní
Další setkání v těchto termínech: 16.10., 13.11., 27.11., 11.12. 2018
Pozor změna, Předškoláček 11.12.2018 nebude, na místo tohoto termínu proběhne předškoláček 4. 12. 2018 ve výše uvedený čas
Maximální počet dětí na "Předškoláčkovi" bude 20.
Předškoláček probíhá do ledna, dále dle zájmu pro ty žáky, kteří se zapíší do 1. ročníku s výukou montessori.
Jak se přihlásit:
zaslat přihlášku vedoucí kroužku, případně navštívit první hodinu
Kde: 
ZŠ Vlašim Sídliště (třída Montessori), Sídliště 968, Vlašim (mapa)
Cena:  
200 Kč Finance jsou použity na papíry, barvy do kopírky, pastelky, desky na práce..apod.
Vede: 
Iva Karellová,  iva.karellova@montessorivlasim.cz
Ivana Skalická
 
Keramika
V kroužku keramiky se děti seznámí s přírodními materiály, naučí se vnímat prostor a nebát se experimentovat. Při práci s hlínou rozvíjejí jemnou motoriku, manuální zručnost, fantazii a představivost.
Kdy:
Od 26. září 2018
vždy středa 13:00 - 14:15 hod
Termíny kroužku dle skupiny
  • Modrá skupina - 3.10., 24.10., 21.11., 5.12. 2018                      16.1., 13.2., 13.3., 10.4., 22.5., 12.6. 2019
  • Zelená skupina - 10.10., 31.10., 28.11., 19.12.2018                  23.1., 27.2., 20.3., 17.4., 29.5., 26.6. 2019
Jak se přihlásit:
zaslat přihlášku vedoucí kroužku
Kde:
ZŠ Sídliště, Sídliště 968, Vlašim (mapa)
Cena:
60 Kč/lekci tj. 600 Kč/rok
Platbu proveďte prosím na účet na č.ú.: 35-2244066339/0800. Do poznámky napište prosím jméno dítěte a kroužku.
Vede:
Iva Karellová, iva.karellova@montessorivlasim.cz