Kroužky pro děti

Na pravidelných dětských kroužcích můžete ochutnat Montessori přístup k výchově. A kdo ví, třeba se pak rozhodnete i pro školku nebo školu. Kroužky jsou určeny pro děti od narození roku do osmi let. Pokud se na kroužek chcete přihlásit, domluvte se s jeho vedoucím (kontakt je u každého kroužku uveden).
Platbu za kroužek můžete provést převodem na účet, případně hotově vedoucímu kroužku. Při platbě převodem zasílejte na účet číslo:35-2244066339/0800 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku, který platíte

Pro rok školní rok 2018/2019 jsou vypsány tyto zájmové kroužky:
Těšíme se na Vás i Vaše děti.

Batolátka – cvičení maminek s dětmi (1–3 roky)
Program pro rodiče s malými dětmi naplněný říkankami, písničkami, pohybovými hrami, ale i tvořivými aktivitami s využitím různých pomůcek, s cílem rozvoje dětské motoriky, rytmu, řeči a koncentrace. Cílem cvičení je respektující a citlivý přístup k dítěti, zdokonalování jeho motorických, psychických i sociálních dovedností. Rozmanitý program podporuje úzký vztah dítěte s rodičem a prohlubuje jejich vzájemné poznávání a úctu.
Kdy:
1. skupina (1 – 2 roky) - středa 9:00 - 10:00 - od  19. 9. 2018
2. skupina (2 – 3 roky) - možno vybrat si jeden ze dvou dnů
úterý 9:00 - 10:00 - od 18. 9. 2018
čtvrtek 9:00 - 10:00 - od 20. 9. 2018
Jak se přihlásit:
zaslat přihlášku vedoucí kroužku, případně navštívit první hodinu
Kde:
klubovna spolku Montessori Vlašim v MěDDM Vlašim
(Domeček - Radnická 121 - mapa)
Cena:
1000,- Kč /školní rok (500,- Kč/pololetí)
Členové Montessori Vlašim mají slevu z ceny kroužku 100,- Kč za pololetí
Vede:
1. skupina: Lucie Staňková 737 336 755,
lucie.stankova@montessorivlasim.cz
2. skupina:
úterý
Lucie Staňková 737 336 755, lucie.stankova@montessorivlasim.cz
čtvrtek
Dana Kucharčíková 608 833 026, dana.kucharcikova@montessorivlasim.cz
Herna - hrajeme si s Montessori (2 – 6 let)
V první části si děti s rodiči hrají s originálními Montessori pomůckami, v druhé části probíhá společná tvořivá činnost. Možnost jít po skončení na zahradu, kde se děti venku proběhnou a pohrají si.
Kdy:
Od čtvrtka 20. září 2018
čtvrtek 10:00 - 12:00
Jak se přihlásit:
zaslat přihlášku vedoucí kroužku, případně navštívit první hodinu
Kde:
klubovna spolku Montessori Vlašim v MěDDM Vlašim
(Domeček - Radnická 121 - mapa)
Cena:
50,- Kč za první dítě, 20,- Kč druhé a další dítě (za každou návštěvu)
Členové Montessori Vlašim mají slevu z ceny kroužku 50 %
Není nutné se rezervovat, navštěvovat můžete nepravidelně.
Vede:
Marie Frisová 774840430, marie.frisova@montessorivlasim.cz
Pohybovky pro rodiče s dětmi (2 – 4 roky)
Cílem kroužku je dát dětem možnost spontánně běhat, skákat, lézt, házet, dělat kotrmelce a mnohem více v kolektivu malých kamarádů. Kroužek je určen pro rodiče s dětmi ve věku 2-4 roky (po dohodě lze i s mladšími).
Pro realizaci kroužku je nutné, aby kroužek navštěvovalo minimálně 10 dětí.
Z důvodu rekonstrukce budovy se začátek kroužku posouvá na druhou polovinu října. Datum zahájení bude upřesněno. 
 
Kdy:
Od 20. září 2017
vždy středa od 9:00 - 10:00
Jak se přihlásit:
zaslat přihlášku vedoucí kroužku, případně navštívit první hodinu
Kde:
Tělocvična gymnázia, Tylova 271, Vlašim (mapa)
Cena:
800,- Kč/pololetí
Členové Montessori Vlašim mají slevu z ceny kroužku 100,- Kč za pololetí
Vede:
Mgr. Lenka Pavlíčková 723 086 166
Sportovní kroužek (5 – 8 let)
Podpora všestranného pohybu. Rozvoj základních pohybových dovedností, jako je běh, skok a hod. Pohybové a sportovní hry.
Kdy:
Ve školním roce 2018/2019 nebude realizován
Od 23. září 2016 (stadion Na Lukách)
pátek 16:00 - 17:00
Jak se přihlásit:
zaslat přihlášku vedoucí kroužku, případně navštívit první hodinu
Kde:
Atletický stadion, Na Lukách 1921, Vlašim (mapa)
Tělocvična gymnázia, Tylova 271, Vlašim (mapa) cca od listopadu do dubna
Cena:
1000,- Kč/pololetí
Členové Montessori Vlašim mají slevu z ceny kroužku 100,- Kč za pololetí
Vede:
Lenka Pavlíčková 723 086 166
Jaroslav Šusta
 
Věda a hra (5 – 8 let)
Cílem kroužku je seznámit děti hravou formou s přírodními zákony. Budeme společně objevovat a luštit záhady, připravovat pokusy a hrát si. Kroužek bude koncipován tak, aby mohl probíhat z části v klubovně a z části na zahradě Spolkového domu.
Kdy:
Ve školním roce 2018/2019 nebude realizován
Od 18. září 2017 - zatím do 18. 12. 2017
pondělí 13:45 - 15:00 hod
Jak se přihlásit:
zaslat přihlášku kontaktní osobě
Kde:
klubovna Montessori Vlašim, Spolkový dům, Palackého nám. 65, Vlašim (mapa)
Cena:
500,- Kč/pololetí
Členové Montessori Vlašim mají slevu z ceny kroužku 100,- Kč za pololetí
Vede:
Denisa Hrochová 777 857 772
 
Montessori matematika (6 – 8 let)
Kroužek hravé matematiky pro předškoláčky a děti mladšího školního věku, které baví si hrát s matematikou. Vplout do základů matematiky je prima hra.
Kdy:
Od 26. září 2018
vždy středa
od 13:15 - do 14:15
Termíny kroužku: 26.9., 17.10., 14.11., 12.12.2018
9.1., 20.2., 6.3., 3.4., 15.5., 5.6 2019
Jak se přihlásit:
zaslat přihlášku vedoucí kroužku, případně navštívit první hodinu
Kde:
Montessori třídy ZŠ Sídliště, Sídliště 968, Vlašim (mapa)
Cena:
50 Kč/hod. tj. 500 Kč/rok
Platbu proveďte prosím na účet na č.ú.: 35-2244066339/0800. Do poznámky napište prosím jméno dítěte a kroužku.
Vede:
Iva Karellováiva.karellova@montessorivlasim.cz
 
Předškoláček - pro zájemce o Montessori 1. třídu
„Hra na školu“ aneb seznámení hravou formou se školou v MONTESSORI třídě.
Kdy:
Od 2. října 2018  15:30 - 16:15 vždy 1x za 14 dní
Další setkání v těchto termínech: 16.10., 13.11., 27.11., 11.12. 2018
Maximální počet dětí na "Předškoláčkovi" bude 20.
Předškoláček probíhá do ledna, dále dle zájmu pro ty žáky, kteří se zapíší do 1. ročníku s výukou montessori.
Jak se přihlásit:
zaslat přihlášku vedoucí kroužku, případně navštívit první hodinu
Kde: 
ZŠ Vlašim Sídliště (třída Montessori), Sídliště 968, Vlašim (mapa)
Cena:  
200 Kč Finance jsou použity na papíry, barvy do kopírky, pastelky, desky na práce..apod.
Vede: 
Iva Karellová,  iva.karellova@montessorivlasim.cz
Ivana Skalická
 
Keramika
V kroužku keramiky se děti seznámí s přírodními materiály, naučí se vnímat prostor a nebát se experimentovat. Při práci s hlínou rozvíjejí jemnou motoriku, manuální zručnost, fantazii a představivost.
Kdy:
Od 26. září 2018
vždy středa 13:00 - 14:15 hod
Termíny kroužku dle skupiny
  • Modrá skupina - 3.10., 24.10., 21.11., 5.12. 2018                      16.1., 13.2., 13.3., 10.4., 22.5., 12.6. 2019
  • Zelená skupina - 10.10., 31.10., 28.11., 19.12.2018                  23.1., 27.2., 20.3., 17.4., 29.5., 26.6. 2019
Jak se přihlásit:
zaslat přihlášku vedoucí kroužku
Kde:
ZŠ Sídliště, Sídliště 968, Vlašim (mapa)
Cena:
60 Kč/lekci tj. 600 Kč/rok
Platbu proveďte prosím na účet na č.ú.: 35-2244066339/0800. Do poznámky napište prosím jméno dítěte a kroužku.
Vede:
Iva Karellová, iva.karellova@montessorivlasim.cz