Program pro nejmenší děti v doprovodu rodiče. Ideálně pro děti, které začínají samostatně sedět, po uvážení maminek lze i s dětmi mladšími (od 6-ti měsíců). Lekce jsou přizpůsobeny psychomotorickému vývoji a probíhá v kolektivu podobně starých dětí. Cílem je psychomotorický rozvoj dítěte za pomoci jednoduchého cvičení a hraní, doprovázené básničkami a písničkami. Podpora smyslového vnímání dítěte a jeho socializace v okolním světě. Dítě si prohloubí vztah s maminkou (tatínkem). Vše je vedené zábavnou a hravou formou v přátelském prostředí. Část hodiny věnujeme práci dítěte s Montessori i jinými pomůckami.

151209_Batolatka_0090_orez

 
Kdy:
středa 08:30 – 09:30h od středy 9.9.2020
 
klubovna spolku Montessori Vlašim v MěDDM Vlašim
(Domeček – Radnická 121 – mapa)
Cena:
1200,- Kč /školní rok (600,- Kč/pololetí)
Členové Montessori Vlašim mají slevu z ceny kroužku 100,- Kč za pololetí
Vede
Lucie Staňková, lucie.stankova@montessorivlasim.cz, 737 336 755
Jak se přihlásit
Informaci o Vašem zájmu můžete zasílat na emailovou adresu vedoucí kroužku nebo navštívit první hodinu.

Části 60minutového programu

1) Ztišení a přivítání V úvodu každé hodiny je velmi důležité ztišení, které nám dává prostor ke společnému přivítání. Používáme jednoduchou básničku, kterou si opakujeme každou hodinu. 
2) Rozehřátí Tato cvičení mají příjemně naladit a motivovat k dalším aktivitám. Za použití různých básniček procvičujeme části těla a zároveň se s nimi seznamujeme.
3) Aktivní cvičení maminek s dětmi Cvičení zahrnuje různé pohybové hry a tanečky v kruhu, zařazujeme básničky a říkanky. Ke zpěvu i k tanci společně hrajeme na Orffovy nástroje. Používáme také spoustu cvičebních pomůcek – padák, obruče, šátky, overbally, malé míčky a velké míče. 
4/Vnímání hudby část programu zahrnuje poslech vážné, lidové hudby, při které jsou děti na padáku, kde si mohou prohlédnout věci, které je předtím během cvičení zaujaly, také se mohou pozorovat navzájem. Maminky sedí okolo padáku, aby se děti cítily v bezpečí a mohou sledovat konkrétní zájem svého dítěte.
5/Aktivní cvičení u takto malých dětí je blok aktivního cvičení rozdělen do dvou částí kvůli udržení pozornosti. Mez těmito dvěma aktivními částmi je výše zmíněná klidoví s poslechem hudby.
6) Práce s Montessori pomůckami Pomůcky (zde používáme i jiné hmatové, smyslové, didaktické pomůcky, než jen ty montessori) jsou připraveny na koberečku. Koberec je pracovní plocha. Děti se učí soustředit na vybranou činnost, vybírat si, sledovat jednotlivé pracovní plochy. Převážně využíváme pomůcky z praktického života a ze smyslové výchovy. Dítě si tak rozvijí hrubou i jemnou motoriku, učí se soustředěnosti a samostatnosti. Vzájemné propojování obou mozkových hemisfér při práci podporuje zdravý vývoj dítěte. Naučí ho zacházet s různými předměty, rozvijí smyslové vnímání, zejména hmat, sluch a zrak. Každé dítě prochází cestou „od uchopení k pochopení“. To znamená, že si nejlépe zapamatuje věci, které si samo ohmatá a vyzkouší.
5) Rozloučení Na konci každé hodiny se opět ztišíme a rozloučíme se básničkou.