Program pro nejmenší děti v doprovodu rodiče. Ideálně pro děti, které začínají samostatně sedět, po uvážení maminek lze i s dětmi mladšími (od 6-ti měsíců). Lekce jsou přizpůsobeny psychomotorickému vývoji a probíhájí v kolektivu podobně starých dětí. Cílem je psychomotorický rozvoj dítěte za pomoci jednoduchého cvičení a hraní, doprovázené básničkami a písničkami. Podpora smyslového vnímání dítěte a jeho socializace v okolním světě. Dítě si prohloubí vztah s maminkou (tatínkem). Vše je vedené zábavnou a hravou formou v přátelském prostředí. Část hodiny věnujeme práci dítěte s Montessori i jinými pomůckami.
Kdy a kde kroužek probíhá
Lektorka
 
Průběh cvičení
 
Pár užitečných
informací pro rodiče

Kdy a kde kroužek probíhá

KDY: Od 28. září 2023

ve čtvrtek 8:30 – 9:15

KDE: Rodinné centrum Světýlka, Žižkovo nám. 135, Vlašim

Lektorka

Lucie Staňková

Průběh cvičení

Program trvá 45 minut

1) Ztišení a přivítání 
V úvodu každé hodiny je velmi důležité ztišení, které nám dává prostor ke společnému přivítání. Používáme jednoduchou básničku, kterou si opakujeme každou hodinu. 
2) Rozehřátí 
Tato cvičení mají příjemně naladit a motivovat k dalším aktivitám. Za použití různých básniček procvičujeme části těla a zároveň se s nimi seznamujeme.
3) Aktivní cvičení maminek s dětmi 
Cvičení zahrnuje různé pohybové hry a tanečky v kruhu, zařazujeme básničky a říkanky. Ke zpěvu i k tanci společně hrajeme na Orffovy nástroje. Používáme také spoustu cvičebních pomůcek – padák, obruče, šátky, overbally, malé míčky a velké míče. 
4/Vnímání hudby
Část programu zahrnuje poslech vážné, lidové hudby, při které jsou děti na padáku, kde si mohou prohlédnout věci, které je předtím během cvičení zaujaly, také se mohou pozorovat navzájem. Maminky sedí okolo padáku, aby se děti cítily v bezpečí a mohou sledovat konkrétní zájem svého dítěte.
5/Aktivní cvičení
U takto malých dětí je blok aktivního cvičení rozdělen do dvou částí kvůli udržení pozornosti. Mezi těmito dvěma aktivními částmi je výše zmíněná klidová s poslechem hudby.
6) Práce s Montessori pomůckami 
Pomůcky (zde používáme i jiné hmatové, smyslové, didaktické pomůcky, než jen ty montessori) jsou připraveny na koberečku. Koberec je pracovní plocha. Děti se učí soustředit na vybranou činnost, vybírat si, sledovat jednotlivé pracovní plochy. Převážně využíváme pomůcky z praktického života a ze smyslové výchovy. Dítě si tak rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, učí se soustředěnosti a samostatnosti. Vzájemné propojování obou mozkových hemisfér při práci podporuje zdravý vývoj dítěte. Naučí ho zacházet s různými předměty, rozvíjí smyslové vnímání, zejména hmat, sluch a zrak. Každé dítě prochází cestou „od uchopení k pochopení“. To znamená, že si nejlépe zapamatuje věci, které si samo ohmatá a vyzkouší.
7) Rozloučení
Na konci každé hodiny se opět ztišíme a rozloučíme se básničkou.

Pár užitečných informací pro rodiče

Najdete nás

Cena

Jak se přihlásit

Dokumenty ke stažení:

Přihláška