Program pro nejmenší děti v doprovodu rodiče. Ideálně pro děti, které začínají samostatně sedět, po uvážení maminek lze i s dětmi mladšími (od 6-ti měsíců). Lekce jsou přizpůsobeny psychomotorickému vývoji a probíhájí v kolektivu podobně starých dětí. Cílem je psychomotorický rozvoj dítěte za pomoci jednoduchého cvičení a hraní, doprovázené básničkami a písničkami. Podpora smyslového vnímání dítěte a jeho socializace v okolním světě. Dítě si prohloubí vztah s maminkou (tatínkem). Vše je vedené zábavnou a hravou formou v přátelském prostředí. Část hodiny věnujeme práci dítěte s Montessori i jinými pomůckami.
Kdy a kde kroužek probíhá
Lektorka
 
Průběh cvičení
 
Pár užitečných
informací pro rodiče

Kdy a kde cvičení probíhá

KDY: Cvičení začíná v týdnu od 6. 9. 2021

ve středu 8:30 – 9:30

KDE: klubovna spolku Montessori Vlašim v MěDDM Vlašim
MěDDM Vlašim

Lektorka

Petra Machotková

Průběh cvičení

Program trvá 60 minut

1) Ztišení a přivítání V úvodu každé hodiny je velmi důležité ztišení, které nám dává prostor ke společnému přivítání. Používáme jednoduchou básničku, kterou si opakujeme každou hodinu. 
2) Rozehřátí Tato cvičení mají příjemně naladit a motivovat k dalším aktivitám. Za použití různých básniček procvičujeme části těla a zároveň se s nimi seznamujeme.
3) Aktivní cvičení maminek s dětmi Cvičení zahrnuje různé pohybové hry a tanečky v kruhu, zařazujeme básničky a říkanky. Ke zpěvu i k tanci společně hrajeme na Orffovy nástroje. Používáme také spoustu cvičebních pomůcek – padák, obruče, šátky, overbally, malé míčky a velké míče. 
4/Vnímání hudby část programu zahrnuje poslech vážné, lidové hudby, při které jsou děti na padáku, kde si mohou prohlédnout věci, které je předtím během cvičení zaujaly, také se mohou pozorovat navzájem. Maminky sedí okolo padáku, aby se děti cítily v bezpečí a mohou sledovat konkrétní zájem svého dítěte.
5/Aktivní cvičení u takto malých dětí je blok aktivního cvičení rozdělen do dvou částí kvůli udržení pozornosti. Mez těmito dvěma aktivními částmi je výše zmíněná klidoví s poslechem hudby.
6) Práce s Montessori pomůckami Pomůcky (zde používáme i jiné hmatové, smyslové, didaktické pomůcky, než jen ty montessori) jsou připraveny na koberečku. Koberec je pracovní plocha. Děti se učí soustředit na vybranou činnost, vybírat si, sledovat jednotlivé pracovní plochy. Převážně využíváme pomůcky z praktického života a ze smyslové výchovy. Dítě si tak rozvijí hrubou i jemnou motoriku, učí se soustředěnosti a samostatnosti. Vzájemné propojování obou mozkových hemisfér při práci podporuje zdravý vývoj dítěte. Naučí ho zacházet s různými předměty, rozvijí smyslové vnímání, zejména hmat, sluch a zrak. Každé dítě prochází cestou „od uchopení k pochopení“. To znamená, že si nejlépe zapamatuje věci, které si samo ohmatá a vyzkouší.
5) Rozloučení Na konci každé hodiny se opět ztišíme a rozloučíme se básničkou.

Pár užitečných informací pro rodiče

Najdete nás

Cena

Jak se přihlásit

Dokumenty ke stažení:

Přihláška