Ředitelkou mateřské školy Vorlina jsem byla jmenována Městem Vlašim v roce 2011 po konkurzu do této nově otevřené MŠ.
Co se týče pedagogické praxe, přerušila jsem ji pouze v době mateřských dovolených (mám dva dospělé syny) a pak na dva roky, kdy jsem pracovala v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech. Mateřské školy v Načeradci, v Trhovém Štěpánově a ve Vlašimi v Kolonce patří k těm, kde jsem zažila spoustu pěkných chvil.
Od roku 1982, kdy jsem odmaturovala na SPgŠ v Berouně, jsem absolvovala další vzdělávání. K nejdůležitějším patří logopedické kurzy, studium Speciální pedagogiky na Karlově Univerzitě, kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, studium koordinátora EVVO a v neposlední řadě diplomovaný kurz „ Výchova a vzdělávání metodou M. Montessori“. Tato přes sto let stará pedagogika mě dovedla k dalšímu přemýšlení a naslouchání svým citům (což je pro nás dospělé někdy hodně nelehké, pro děti však zcela přirozené). Stále více si uvědomuji, jak těžké je opustit zvyklosti, pracovat nejen s dětmi, ale především sama na sobě. Stavím se k názoru, že není dobré demagogicky prosazovat jediný možný způsob, ale řídit se zdravým rozumem. Důležité je otevřít své srdce, vytvořit klidnou atmosféru a hlavně podpořit zvídavost dětí. Přemýšlet, pozorovat a řídit se přírodními zákony. Jedna z myšlenek M. Montessori: „Příroda sama naznačuje cestu, po níž se dítě musí dát.“
Často je mi kladena otázka. „Čím se liší MŠ Montessori od té klasické?“ Odpovídám, že pochopit princip této pedagogiky je proces dlouhodobý. Aby mohla Montessori pedagogika dobře fungovat, znamená to zajistit prostředí, dodržovat zásady, řídit se principy vzdělávání… Velmi důležité je odstranit předsudky a mýty, které u řady lidí vůči pedagogice M. Montessori existují. Doporučuji tedy všem, co se ptají, prostudovat odbornou literaturu, zúčastnit se přednášek, kurzů, přijít se podívat.
Důležité je začít sám u sebe, být dítěti příkladem. Učit ho překážky překonávat a ne se jim vyhýbat.