Čím se liší Montessori třída od třídy klasické?

Mají děti v Montessori nějaký řád? Umí se pak podrobit autoritě?

Když jsou děti slovně hodnocené, jak je to pak s přestupem na střední školu, kde se bere v potaz prospěch?

Ve Vlašimi je jen první stupeň, zvládnou pak děti přechod na 2. stupeň? Jak se smiřují s úplně jiným přístupem učitele?

Když si mohou vybrat co se kdy a jak učit, nebudou se pak učit jen to, co je zajímá a v ostatních předmětech mít mezery?

Jak může učitel kvalitně učit 3 ročníky najednou? Není ve třídě naprostý chaos?

Je Montessori pedagogika vhodná pro všechny děti?

Na kolik korun měsíčně mě vyjde Montessori třída?

Nebude z mého dítěte v budoucnu „arogantní spratek“, když bude zvyklé o všem diskutovat?

Je nějaká šance, že by se do doby, než mé dítě dojde do 5. třídy otevřel druhý stupeň?