Měsíční poplatek: stravování ve školní jídelně cca 500,- Kč/měsíc

Poplatky: členství v Montessori spolku 500,- Kč/rok/člen + servisní balíček 500,- Kč/měsíc/dítě + poplatek do SRPZŠ na ZŠ Sídliště – 300,- Kč/rok/dítě

Činnost Montessori třídy ZŠ Sídliště podporuje spolek rodičů, jejichž děti školu navštěvují. Díky členským a servisním příspěvkům a dobrovolné práci jednotlivců, je možné zajistit dětem určitý nadstandard a zvýšit kvalitu jejich pobytu ve škole.
Členství a příspěvky ve spolku dovolují pokrýt tyto náklady:
  • zajištění materiálního nadstandardu pro výuku,
  • podpora činnosti pedagogického asistenta v Montessori třídách,
  • podpora dalšího vzdělávání a rozvoje pedagogů v Montessori třídách,
  • organizačně administrativní zajištění činnosti spolku,
  • rozvojové a propagační aktivity spolku směřující k upevnění postavení a podpoře Montessori pedagogiky ve Vlašimi