Foto třídy á 40,-
Foto pedagogického sboru á 40,-
Velké foto 9. ročníků á 80,-
Skupinové foto a foto jednotlivců á 20,-
Source: Montessori X