• Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.
  • Členství ve spolku je dobrovolné a rozlišuje se na:
  1. členství zákonných zástupců dětí docházejících do tříd využívající Montessori pedagogikou v Mateřské škole Vorlina, se sídlem V Sadě 1900, 258 01 Vlašim, a v Základní škole Sídliště, se sídlem Severní 968, 258 01 Vlašim (dále jen MŠ A ZŠ);
  2. členství ostatních fyzických a právnických osob
  3. členství čestné
  • Členství ve spolku vzniká
  1. ad 2a) odevzdáním vyplněné přihlášky, zaplacením členského příspěvku dle platného příspěvkového řádu a zapsáním do seznamu členů;
  2. ad 2b) schválením písemné přihlášky členskou schůzí, zaplacením členského příspěvku dle platného příspěvkového řádu a zapsáním do seznamu členů;
  3. ad 2c) schválením členskou schůzí na návrh člena spolku