Svátek našich nejmenších si užijeme v parku na naučných stezkách. V případě špatného počasí budu mít zajištěn program v budově školy.
Source: Montessori – západ