Měsíční poplatek: 400 Kč/měsíc + obědy zálohově 680 Kč/měsíc

Roční poplatek: členství v Montessori spolku 1 000 Kč/rok + příspěvek za balíček služeb 1 000 Kč/rok

Činnost montessori tříd Mateřské školy Vorlina podporuje spolek rodičů, jejichž děti školku navštěvují. Díky členským a servisním příspěvkům a dobrovolné práci jednotlivců je možné zajistit dětem určitý nadstandard a zvýšit kvalitu jejich pobytu ve školce.
Členství a příspěvky ve spolku dovolují pokrýt náklady:
  • pravidelných akcí pro děti a rodiče (např. dýňování, drakiáda, vánoční jarmark),
  • mikulášského balíčku pro děti,
  • organizace Dne dětí,
  • dárky pro předškoláky – šerpy, knihy, společná fotografie,
  • zajištění materiálního nadstandardu pro výuku,
  • podpora dalšího vzdělávání a rozvoje pedagogů MŠ Vorlina,
  • organizačně administrativní zajištění činnosti spolku,
  • rozvojové a propagační aktivity spolku směřující k upevnění postavení a podpoře Montessori pedagogiky ve Vlašimi