Dobrý den!Na včerejší schůzce jsem nezodpověděla několik dotazů, proto činím nyní.Žáci 5.C, kteří zůstanou na ZŠ Sídliště Vlašim, budou pokračovat na 2. stupni společně v jedné třídě.Ti, kteří budou odcházet na gymnázium, si po rozhodnutí výběrového řízení na naší základní škole vyzvednou zápisový lístek a odevzdají ve stanoveném termínu.Rodiče, kteří zvažují přestup žáků na jinou základní školu, do konce školního roku ( červen 2018) vyplní příslušnou žádost o přestup na jinou…
Source: Montessori 4