Fotografování na konec školního roku je domluveno s Vítkem Švajcrem na 4. 5. –  celé třídy a prvňáčci,  14. 5. se budou fotit skupinky dětí podle domluvy. 
Source: Montessori – západ