Proběhne 4. 5., v tento den se budou fotografovat všechny celé třídy. 14. 5. proběhne fotografování „skupinek“. Prosím o zapsání požadavků na lísteček, velmi to usnadní organizaci. Děkuji:-)
Source: Montessori – jih