Fotografování třídy ve čtvrtek 24.5.2018, pravděpodobně 3. vyučovací hodinu.
Source: Montessori X