7.30 – 9:30 příchod dětí, volná hra, práce s pomůckami

9:30 – 10:00 svačina

10:00 – 10:45 řízená činnost – elipsa – týden – dva týdny vždy věnován jednomu tématu, které se den za dnem prohlubuje – vede k získání nových poznatků a prožitků. Po elipse následují společné tvořivé a pohybové aktivity k tématu

10:45 – 11:00 příprava na pobyt venku (hygiena, oblékání)

11:00 – 12:00 pobyt venku

12:00 – 12:30 oběd

12:30 – 13:00 odchod dopoledních dětí, příprava na odpočinek

13:00 – 14:00 odpočinek

14:15 – 14:30 odpolední svačina

14:30 – 15:45 volná hra, pobyt venku, odchod dětí