Zkrácený režim:

8:00 – 9:00 Scházení se, práce s pomůckami, tvoření

9:00-10:30 Spontánní činnost, pomůcky, tvoření, svačina

10:30-11:00 Elipsa – věnována nějakému tématu

11:00-12:00 Pobyt venku

V případě klasického provozu následuje:

12:00-12:30 Pobyt venku

12:30-13:00 Oběd

13:00-13:30 Pohádkárna

13:30 – 14:00 Hra, práce s pomůckami, spaní