Denní harmonogram

 

6:30 – 9:30  scházení dětí (do 8:30), spontánní, konstruktivní a námětové hry, pracovní a výtvarné aktivity, individuální a skupinově řízené činnosti, práce s Montessori pomůckami, zdravotní cvičení, pohybové aktivity a hry, relaxace

9:00 – 9:30  hygiena, příprava svačiny, svačina

9:30 – 10:00  scházení na elipse, řízené činnosti k tematickým týdnům

10: 00- 12:00  pobyt venku, hry na zahradě, vycházky, sportovní činnosti

12:00 – 14:00 hygiena, oběd, četba na pokračování, odpočinek nebo klidové činnosti

14: 00 – 16:30 hygiena, svačina, zájmové aktivity dětí – kroužky, spontánní, pohybové aktivity, práce s pomůckami, volná hra, rozcházení dětí