Pro vstup je vyžadováno heslo:

Dekomprese je tedy v podstatě obráceně provdená komprese v závislosti na datech v IZ:


Špatné heslo.

“; ?>