Komplexní hudební hrátky pro rodiče a děti. V přátelském prostředí nabízí básničky s pohybem, říkanky s rytmickými nástroji, písničky s kytarou, jednoduché tanečky… Rozvíjí tím sluchové cítění, pohybové dovednosti i správnou výslovnost, a to vše si propojují. Děti rozpoznají v písni předehry, sloky a refrény. Také se seznámí s hudebními nástroji, Hudebními žánry či základy hudebního zápisu. Zaměříme se i na jemnou motoriku a posilování dechu jako přípravu pro (případnou) budoucí hru na nástroj. Děti během kurzu hravou formou rozvíjí své kognitivní schopnosti, a vytváří předpoklady pro celistvý rozvoj.„Zpívat si je normální :)“.
Kdy a kde kroužek probíhá
Lektorka
 
Průběh kroužku
Pár užitečných
informací pro rodiče

Kdy a kde kroužek probíhá

KDY: Od 4. října 2023

ve středu 15:00 – 16:00

v pátek 9:00 – 10:00

KDE: Rodinné centrum Světýlka, Žižkovo nám. 135, Vlašim

Lektorka

Marie Potfajová

Průběh cvičení

1. přivítání – stálá básnička 
– říkanky, básničky, odemykání houslovým klíčem
– rytmická cvičení, pexeso, hluk/ticho, představení hud. nástroje (obrázek, ukázka
hraní, poslech)
2. zpívání s kytarou, xylofonem, děti na nástroje, rytmika
3. hraní si, tvoření 
4. tancování 
5. zpívání 
6. poslech – zklidnění na polštářích (poslech různých žánrů či nástrojů)
7. hernička s hudební podkresem
8. rozloučení – stálá básnička

Pár užitečných informací pro rodiče

Najdete nás

Cena

Jak se přihlásit

Dokumenty ke stažení:

Přihláška