9. 12. si třeťáci půjdou do hlavní budovy zdarma promluvit o hygieně.
Source: Montessori – jih