Výbor spolku Montessori Vlašim uspořádal anketu mezi kandidáty do zastupitelstva města Vlašimi k otázkám školství. Otázky směřovaly ke zlepšení komunikace obce s rodiči, řešení současných problémů, dalšímu rozvoji diverzity vzdělávání a podpoře zařízení Montessori.

 

Nejpřínosnější návrhy přinesly odpovědi Pavla Havlíčka z ODS a Karla Kroupy z KDU-ČSL, současného místostarosty. Nabízejí lépe naslouchat rodičům a podporovat volbu způsobu vzdělávání. Jsou otevřeni rozšíření Montessori vyučování i na druhém stupni stejně jako možnosti, aby byla MŠ Vorlina určena pro ty, kteří tento způsob výchovy preferují.

 

Na třetím místě skončila kandidátka Volby pro město Vlašim současného starosty Luďka Jeništy. Spolupráce s Volbou pro město funguje dlouhodobě, pan Jeništa i ředitelky škol Šťastná a Píchová se podílí na systematické podpoře Montessori vzdělávání ve Vlašimi. Dotazník se ale týkal budoucího rozvoje a tomu jsou více otevřeni zástupci jiných stran.

 

Důležitým indikátorem byla při hodnocení vstřícnost kandidátů ke spolupráci s rodiči i na úrovni obce. KDU-ČSL vidí možné zlepšení v „jednání s rodiči na úrovni zastupitelstva, lze uvažovat i o zavedení pravidelných setkání ve formátu zástupci rodičů, zástupci školy, zástupci zřizovatele.“ sdělil Karel Kroupa. Stejný formát nabízí i ODS. Pavel Havlíček dodává, že obci pomohou v rozhodování informace o potřebách a požadavcích rodičů a žáků získané pomocí anonymních dotazníků. Volba pro město Vlašim naopak uvádí, že současná komunikace je dostatečná a nenabízí konkrétní způsoby zapojení rodičů do rozhodování.

 

Přínosné byly z našeho pohledu i některé odpovědi ČSSD a ANO. Nezávislí kandidáti nevidí ve školství ve Vlašimi problémy a nenabídli ani konkrétní řešení. Zástupci KSČM a SPD odpovědi nezaslali.

Pokud Vás zajímají konkrétní odpovědi, můžete nahlédnout níže:

ANO
ČSSD
KDU-ČSL
Nezávislí
ODS
Volba pro město Vlašim