Vyučování začíná stejně jako v ostatních třídách v 8:00 hodin. Výuka probíhá v 90minutových blocích, které jsou odděleny 30minutovou přestávkou. Odpolední vyučování je organizováno stejně jako v tradičních třídách. Dítě pracuje samostatně, případně ve skupině. Samo si volí, jaké činnosti se bude věnovat, jaké pomůcky ke své činnosti použije a kde bude pracovat. Každý den se scházíme na ranní elipse, kde si předáváme aktuální informace k výuce, chodu třídy apod. Předměty zůstávají stejné jako v tradiční třídě, tzn.: ČJ, M, AJ, TV, HV, VV. Jediný jiný předmět je Kosmická výchova, která  zahrnuje Náš svět a PV. Děti při osvojování učiva používají především pomůcky, proto si nové poznatky dobře „osahají“. Získané znalosti ověřují v pracovních listech. Každý den děti zapisují shrnutí své práce do deníků, jsou vedeny k sebehodnocení. Hodnocení učitelem v těchto třídách je slovní, zaznamenává individuální pokrok každého dítěte.