7.30–8.30           příchod dětí
7.30–9.00           volná hra, práce s Montessori pomůckami
9.00–9.30           scházíme se na tzv. elipse a věnujeme se jednomu tématu
9.30–10.00        svačina
10.00–10.30      tvoříme podle toho, o čem jsme si povídali při elipse
10.30–11.00      chystáme se ven (vyčůrat, obléct, obout a jde se)
11.00–12.00      hrajeme si i pracujeme na zahradě (zametání, hrabání, zalévání, sekání …)
12.00–12.15      ještě než bude oběd, umyjeme si ruce a převlečeme se
12.15–12.45      oběd
12.30–12.45      čas na vyzvednutí dětí, které chodí domů „po o“
12.45–13.00      chystáme se do postýlek
13.00–14.30      někdo spí, někdo poslouchá pohádky, odpočívají všichni
14.30–15.00      svačinka
14.30–15.45      čas na volnou hru uvnitř nebo venku, práce s pomůckami, odchod dětí domů