Jako jediná mateřská škola ve Vlašimi nabízí rodičům a jejich dětem alternativní výchovu a vzdělávání – pracuje s prvky a principy Montessori pedagogiky. Zaměřuje se na pohodu a pozitivní zkušenost dítěte – díky respektujícímu přístupu, smíšené skupině a spolupráci školky s rodiči se děti snadno adaptují a získávají poměrně rychle potřebnou důvěru. Často maminkám říkají, že pro ně přišly příliš brzy, že chtějí ještě být ve školce.

Zřizovatelem MŠ je město Vlašim, spolek Montessori Vlašim s touto MŠ spolupracuje a podporuje její činnost a způsob práce.

160212_MS_Monte_680_orez

 
Adresa:
V Sadě 1900, 258 01 Vlašim (mapa)
Provozní doba:
Září – srpen
6:30 – 16:30
Zápis:
Zápis do MŠ proběhne 2. až 16. května 2019  – více informací zde.

Soubory ke stažení:
Kritéria
Žádost o přijetí
Zápisový lístek
Čestné prohlášení
Den otevřených dveří: V roce 2020 nebude probíhat
Cena:
Prohlédněte si ceník
Kontaktní osoba :
ředitelka školky Bc. Jana Píchová, msvorlina@seznam.cz
Kontaktní osoba spolku:
Martina Pavlisová, martina.pavlisova@montessorivlasim.cz
Zřizovatel:
Město Vlašim

160212_MS_Monte_680_orez

Jak to u nás vypadá

MŠ Vorlina provozuje dvě smíšené třídy – modrou montessori třídu a oranžovou. Obě třídy spolu úzce spolupracují. V každé třídě je 28 dětí.

 

Třídy

Třída se skládá ze dvou místností:

    • z hlavní, určené pro práci s pomůckami, a z

 

  • pohádkárny, kde se děti setkávají na elipse a kam chodí odpočívat.

Třída je světlá, má velká okna s výhledem do zahrady.

 

Zahrada

Zahrada nabízí dětem velké množství herních aktivit (klouzačka, prolézačka, houpačka, pískoviště) a netradičních prvků (maringotka, bylinkové záhony, hmyzí domečky, vrbové tunely, sprchu, blátiště). Na zahradě je altán se zavedenou vodou, ohniště, stupňovité posezení – toto je hojně využíváno při akcích pro děti a rodiče, které připravuje spolek Montessori Vlašim.

Fotogalerie

Paní učitelky

Modrá třída
Oranžová třída

 

Harmonogram dne

06:30 – 09:30 – scházení dětí (do 8:30), spontánní, konstruktivní a námětové hry, pracovní a výtvarné aktivity, individuální a skupinově řízené činnosti, práce s Montessori pomůckami, zdravotní cvičení, pohybové aktivity a hry, relaxace
09:00 – 09:30 – hygiena, příprava svačiny, svačina
9:30 – 10:00 – scházení na elipse, řízené činnosti k tematickým týdnům
10:00 – 12:00 – pobyt venku, hry na zahradě, vycházky, sportovní činnosti
12:00 – 14:00 – hygiena, oběd, četba na pokračování, odpočinek nebo klidové činnosti
14:00 – 16:30 – hygiena, svačina, zájmové aktivity dětí – kroužky, spontánní, pohybové aktivity, práce s pomůckami, volná hra, rozcházení dětí

 

Cíle

Tato školka v dětech podporuje přirozenou toleranci, vzájemnou pomoc, ohleduplnost, trpělivost, spolupráci a inspiraci.

Cílem MŠ je všestranné rozvíjení osobnosti dítěte, které zároveň respektuje všechny náležitosti předškolního vzdělávání, které vychází z Rámcového programu. Do středu je stavěno dítě s jeho přirozenými potřebami a postupně se rozšiřující komunikací se světem. Na prvním místě je snaha poskytnout dítěti pozitivní zkušenosti, proto je krédem školky vytvářet přátelskou a klidnou atmosféru. Zaměstnanci MŠ poskytují dětem základy chování a jednání v duchu etických hodnot.

160212_MS_Monte_672_orez

Spolek Montessori Vlašim

Spolek Montessori Vlašim podporuje Montessori pedagogiku a vytváří podněty ke zkvalitňování úrovně  výuky, propaguje  tuto pedagogiku mezi veřejností, zprostředkovává komunikaci mezi MŠ a dalšími institucemi  zabývajícími se  výchovou a vzděláváním dětí a mládeže  v duchu M. Montessori.

Spolek spolupracuje s pedagogy a vedením školky na vytváření co nejlepších podmínek pro jejich práci. Během roku pořádá na půdě MŠ několik akcí pro rodiče a děti. Na podzim to bývají drakiáda a dýňování. Děti tak v úvodu školního roku zažívají spolupráci školky a rodičů, čímž nabývají pocitu bezpečí a jistoty. V období adventu probíhá „Vánoční setkání“, aktivita společně připravovaná školkou a spolkem, která zahrnuje vánoční jarmark, rukodělnou dílnu a zpívání koled u vánočního stromku. Na Den dětí připravuje spolek celodenní náplň s překvapením.

 

„Jestli se nám na dítěti něco nelíbí, podívejme se nejdříve sami na sebe. Dítě nedělá to, co mu říkáme, ale dělá to, co děláme my.“