Montessori jesle

160112_MS_Jeslicky_213_orez160112_MS_Jeslicky_213_orez

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2018 – 2020 je v tomto zařízení realizován projekt „Maminko, tatínku klidně pracuj“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Montessori jesle nabízejí jako denní program pro děti už od 2 let. V malém kolektivu, s individuálním přístupem.

Nabízíme

    • Malý kolektiv dětí (maximálně 12 dětí denně) se dvěma zkušenými vychovatelkami.

 

    • Možnost flexibilní docházky – podle domluvy můžete chodit pravidelně každý den, jen některé dny v týdnu, nepravidelně, jen na dopoledne nebo jen na odpoledne nebo i na vybrané hodiny.

 

    • Všestranný rozvoj dětí – hudební, pohybové, výtvarné aktivity, práce s Montessori a jinými didaktickými pomůckami, každodenní pobyt venku, projektový týdenní program.

 

    • Individuální přístup –naše jesle jsou vhodné i pro děti s různými zdravotními omezeními či pro děti s potřebou postupného začleňování do kolektivu a podobně.

160112_MS_Jeslicky_213_orez

Adresa:
V Sadě 1900, 258 01 Vlašim (mapa)
Provozní doba:
pondělí – pátek 7:30 – 16:00
v době letních prázdnin (tj. červenec – srpen) provoz 7:30 – 15:00
Jak se přihlásit:
Zápis proběhne ve středu 17. 6. 2020 od 15:00 – 16:30, kritéria přijímání zde
Výsledky přijímacího řízení zde
Na dobu letních prázdnin je možné se přihlásit individuálně do konce června 2020 u kontaktní osoby.
Stále ještě přijímáme děti k flexibilní docházce – pro více informací kontaktujte Libuši Sladkovskou.
Cena:
Pro školní rok 2019/2020 ceník zde
Vychovatelka +
kontaktní osoba:
Libuše Sladkovská 731 168 616, liba.sladkovska@montessorivlasim.cz
Další vychovatelky:
Veronika Kuklíková 775 363 660
Petra Holejšovská 605 585 511
Lucie Staňková
Zřizovatel:
Montessori Vlašim z.s.

Harmonogram dne

07:30 – 08:30 – Příchod dětí
07:30 – 09:00 – Volná hra, práce s Montessori pomůckami
09:00 – 09:30  Řízená činnost. Probíhá takzvaná elipsa – jeden až dva týdny jsou vždy věnovány vybranému tématu, které se den za dnem prohlubuje. Děti získávají nové poznatky a prožitky.
09:30 – 10:00 – Svačina
10:00 – 10:30 – Tvořivá činnost. Po elipse následují společné tvořivé a pohybové aktivity k tématu (různé výtvarné techniky, práce s hudebními nástroji, modelování, pečení atd.)
10:30 – 10:45 – Příprava na pobyt venku (hygiena, oblékání)
10:45 – 11:45 – Pobyt venku – děti mají možnost si volně hrát nebo spolupracovat s vychovatelkou – na úpravě zahrady (zametání, hrabání, uklízení), péči o chované zvíře (králíka), drobném zahradničení nebo přípravě dekorací na výzdobu jeslí.
11:45 – 12:00 – Příprava na oběd (hygiena, převlékání)
12:00 – 12:30 – Oběd
12:30 – 12:45Odchod dětí z dopolední docházky
12:45 – 13:00 – Příchod dětí na odpolední docházku, příprava na odpočinek s klidovou aktivitou (vyprávění, čtení pohádek, říkanek…)
13:00 – 14:15 – Odpočinek nebo klidové aktivity
14:15 – 14:30 – Odpolední svačina
14:30 – 16:00 – Volná hra, pobyt venku, práce s pomůckami, odchod dětí

 

Fotogalerie

 

Další informace

Přístup do elektronické docházky
Jídelníček – pro děti v jeslích vždy platí „oběd 1“
Dokumenty ke stažení:
Provozní řád
Plán výchovy a péče