Se Základní školou Sídliště spolupracujeme od roku 2013. Na prvním stupni pomáháme s vytvářením ideálního prostředí pro zapojení Montessori principů do výuky. S učiteli a vedením školy se staráme o to, aby děti mohly pracovat s kvalitními Montessori pomůckami, které přirozeným způsobem rozvíjejí jejich vědomosti a přehled o okolním světě. 

Chcete, aby vaše děti chodily do školy rády? U nás děláme všechno pro to, aby to tak bylo.

Od roku 2013/2014 probíhá na Základní škole Sídliště výuka podle principů Montessori pedagogiky na prvním stupni. Děti se učí v blocích, nemusí nutně sedět v lavicích, mohou pracovat ve skupinách, vsedě, vleže, jak jim to vyhovuje. Bloky nejsou odděleny zvoněním, výuka neprobíhá jen frontální formou, ale obsahuje řadu aktivit, do kterých jsou děti zapojeny.

Provozovatelem ZŠ je město Vlašim, spolek Montessori Vlašim se školou úzce spolupracuje a podporuje výuku v montessori třídách.

160122_ZS_Monte_433

Adresa:
Sídliště 968, 258 01 Vlašim (mapa)
Provozní doba:
Září – červen, podle rozvrhu
Jak se přihlásit:
Zápis do montessori tříd ZŠ v roce 2019 probíhá v níže uvedených dnech a je v režii školy.
středa   3. 4. 2019 od 14.00 do 16.00 hod
čtvrtek  4. 4. 2019 od 14.00 do 16.00 hod.
https://www.zssidliste.cz/rodicum/zapis-do-1-tridy/
Cena:
Prohlédněte si ceník
   
Kontaktní osoba tříd montessori:
Mgr. Iva Karellováiva.karellova@montessorivlasim.cz
Kontaktní osoba montessori spolku:
Mgr. Lenka Pavlíčková, lenka.pavlickova@montessorivlasim.cz
Zřizovatel:
Město Vlašim

Třídy, spolupráce, příběhy

Děti pracují ve čtyřech věkově smíšených třídách – Montessori jih, Montessori západ, Montessori sever a Montessori východ. Ve dvou třídách se spolu vždy učí žáci prvního, druhého a třetího ročníku, ve třetí a čtvrté jsou spojené ročníky čtvrtý a pátý. Vzhledem k vysoké míře individualizace učení každé dítě postupuje svým tempem, rozdílnost obtížnosti učiva je proto samozřejmostí. Pokud to dítě potřebuje, může požádat o pomoc či spoluúčast kamaráda, spolužáka – ten zpravidla rád vyhoví. Každý ročník zvládá učivo podle ŠVP, na projektech pracují děti společně. Během školního roku si děti prožijí 5 příběhů, které je seznamují s vesmírem, s přírodou, s lidskou společností, s historií písma a čísel. Děti se zúčastňují plaveckého výcviku, bruslení a ostatních akcí pořádaných školou.

Po domluvě s pedagogy je možné výuku navštívit.

Jak vypadá školní den v Montessori třídě?
  • Vyučování začíná stejně jako v ostatních třídách v 8:00 hodin.
  • Výuka probíhá v 90minutových blocích, které jsou odděleny 30minutovou přestávkou.
  • Odpolední vyučování je organizováno stejně jako v tradičních třídách.
  • Děti pracují samostatně, případně ve skupině. Samy si volí, jaké činnosti se budou věnovat, jaké pomůcky ke své činnosti použijí a kde budou pracovat.
  • Každý den se scházíme na ranní elipse, kde si předáváme aktuální informace k výuce, chodu třídy apod.
  • Předměty zůstávají stejné jako v tradiční třídě, tzn.: ČJ, M, AJ, TV, HV, VV.
  • Výuka anglického jazyka probíhá po jednotlivých ročnících a hodinami provází Mgr. Monika Kuřetová a asistent Steve Volf, který je rodilým mluvčím. I při výuce anglického jazyka jsou využívány názorné pomůcky.
  • Jediný jiný předmět je kosmická výchova, která zahrnuje Náš svět a PV.
  • Děti při osvojování učiva používají především Montessori pomůcky, proto si nové poznatky dobře „osahají“. Získané znalosti ověřují v pracovních listech.
  • Každý den děti zapisují shrnutí své práce do deníků, jsou vedeny k sebehodnocení.
 • Hodnocení učitelem v těchto třídách je slovní, zaznamenává individuální pokrok každého dítěte.

Fotogalerie

no images were found

Spolek rodičů
Spolek rodičů spolupracuje s pedagogy a vedením školy na vytváření co nejlepších podmínek pro výuku. Jednak v oblasti materiálního a technického zázemí, jednak v oblasti propagace, spolupráce s dalšími institucemi a v oblasti šíření osvěty v oblasti Montessori pedagogiky.
Školní družina

Děti z montessori tříd mají možnost docházet do montessori družiny každý den po skončení vyučování do 14:30 hodin,  kdy se přesouvají do ostatních družin.

Více o školní družině