Se Základní školou Sídliště spolupracujeme od roku 2013. Na prvním stupni pomáháme s vytvářením ideálního prostředí pro zapojení Montessori principů do výuky. S učiteli a vedením školy se staráme o to, aby děti mohly pracovat s kvalitními Montessori pomůckami, které přirozeným způsobem rozvíjejí jejich vědomosti a přehled o okolním světě. Aktivně pracujeme také na šíření povědomí o Montessori pedagogice a hledáme příležitosti pro navazování kontaktů s novými institucemi.

Jak to
v ZŠ vypadá
Družina
Kontakt
Pár užitečných
informací pro rodiče

Jak to v ZŠ vypadá

Děti pracují ve čtyřech věkově smíšených třídách – Montessori jih, Montessori západ, Montessori sever a Montessori východ. Společně mohou využívat báječný prostor montessori oddělení s velkou, přehlednou knihovnou, pomůckami i naučnými hrami, místy k sezení, práci a odpočinku. Ve dvou třídách se spolu vždy učí žáci prvního, druhého a třetího ročníku, v dalších dvou třídách jsou spojené čtvrté a páté ročníky. Vzhledem k vysoké míře individualizace učení každé dítě postupuje svým tempem, rozdílnost obtížnosti učiva je proto samozřejmostí. Pokud to dítě potřebuje, může požádat o pomoc či spoluúčast jak spolužáka, tak samozřejmě pedagogy, kteří bývají při většině činností v učebně dva. Každý ročník zvládá učivo podle ŠVP, na projektech pracují děti společně. Během školního roku si děti prožijí 5 příběhů, které je seznamují s vesmírem, s přírodou, s lidskou společností, s historií písma a čísel. Děti se zúčastňují plaveckého výcviku, bruslení a ostatních akcí pořádaných školou.

škola 4škola 7škola 5škola 8škola 6škola 2

Družina

Děti mají možnost docházet do montessori družiny každý den po skončení vyučování do 14:30 hodin, poté s doprovodem přecházejí do družiny pro klasické třídy. Činnost v družině je rozdělena na odpočinkovou – po obědě, kdy si děti hrají, odpočívají či pracují dle vlastního přání a potřeby. Od 13. hodiny probíhá činnost řízená, kdy se společně tvoří – věnuje se činnostem pracovně-technickým, výtvarným, atd. (v případě, že děti mají potřebu jiné aktivity a neruší ostatní, nejsou do činnosti nuceni). Je snahou o co možná nejdelší pobyt venku (tzv. činnost rekreační a turistická) – pokud to dovolí počasí, tak se chodí na zahradu Spolkového domu, či do lesoparku nad zimním stadionem.

Kontakt

Název školy: Základní škola Sídliště Vlašim, příspěvková organizace

Více zde: https://www.zssidliste.cz/kontakty/

Kontaktní osoba tříd montessori:
Jitka Birhanzlová, jitka.birhanzlová@zssidliste.cz

Kontakty: tel.: +420 317 850 055, +420 734 417 890 , e-mail: reditel@zssidliste.cz

Ředitelka školky: Mgr. Olga Šťastná

https://www.zssidliste.cz/skola/montessori/

Pár užitečných informací pro rodiče

Najdete nás

Provozní doba

Cena

Jak se přihlásit

Zřizovatel

Dokumenty ke stažení: