Vážení rodiče,
jak již jsem Vás informovala na třídní schůzce, nabízím od ledna nový kroužek Indi-vindi, který je určen pro nás, kteří se cítíme něčím ohroženi. Náplní je individuální práce s dětmi, které potřebují individuální přístup při výuce čtení, psaní, matematiky. Jediná možnost, kdy se může z organizačních důvodů kroužek konat, je v pátek od 11:55 do 12:55. Pokud byste měli zájem přihlásit své dítě pouze jednorázově, za účel vysvětlení konkrétního učiva, určitě se na mne obraťte….
Source: Montessori – jih