Pro zájemce o práci s keramickou hlínou nabízím v pondělí 1. ukázkovou hodinu. Kroužek bude probíhat v době 13:15- 14:45 (tj. 2 vyučovací hodiny) jednou za měsíc. Na keramickou hlínu a glazury vybíráme 150 Kč na celý školní rok. Pokud by to vyhovovalo všem zájemcům lépe v úterý, je možné kroužek od října přesunout na úterý ve stejném čase. 
Source: Montessori – jih