Batolátka 1 – 2 roky

Program pro děti v doprovodu rodiče ve věku 1–2 roky. Lekce jsou přizpůsobeny psychomotorickému vývoji dětí. Cvičení probíhá v kolektivu stejně starých dětí. Barevné pomůcky z různých materiálů přirozenou cestou děti stimulují a rozvíjí jejich smysly. Pohybové aktivity jsou doplněné básničkami a písničkami. Část hodiny věnujeme práci dítěte s Montessori pomůckami dle principů M. Montessori.

151209_Batolatka_0090_orez

 
Kdy:
od úterý 10. 9. 19 možnost vybrat si ze dvou časů
od 08:00 – 09:00 hod. (vede Lucka Staňková)
od 09:15 – 10:15 hod. (vede Dana Kucharčíková)
Kde:
klubovna spolku Montessori Vlašim v MěDDM Vlašim
(Domeček – Radnická 121 – mapa)
Cena:
1200,- Kč /školní rok (600,- Kč/pololetí)
Členové Montessori Vlašim mají slevu z ceny kroužku 100,- Kč za pololetí
Vede
Dana Kucharčíková 608 833 026, dana.kucharcikova@montessorivlasim.cz
Lucie Staňková 737 336 755, lucie.stankova@montessorivlasim.cz
Jak se přihlásit
Informaci o Vašem zájmu můžete zasílat na emailovou adresu lucie.stankova@montessorivlasim.cz nebo navštívit první hodinu. 

Části 60minutového programu

1) Ztišení a přivítání
V úvodu každé hodiny je velmi důležité ztišení, které nám dává prostor ke společnému přivítání. Používáme jednoduchou básničku, kterou si opakujeme každou hodinu. Následují písničky nebo básničky, při kterých si děti procvičují svá jména a vzájemně se poznávají.
2) Rozehřátí
Tato cvičení mají příjemně naladit a motivovat k dalším aktivitám. Za použití různých básniček procvičujeme části těla a zároveň se s nimi seznamujeme.
3) Aktivní cvičení maminek s dětmi
Cvičení zahrnuje různé pohybové hry a tanečky v kruhu, zařazujeme básničky, říkanky a hudební doprovod s lidovými písněmi. Ke zpěvu i k tanci společně hrajeme na Orffovy nástroje. Používáme také spoustu cvičebních pomůcek – padák, obruče, šátky, polštáře, korkové podložky, prolézací tunel, overbally, malé míčky a velké míče.
Dále podporujeme spontánní pohyb dětí – připravujeme pro děti překážkové dráhy, které samy s nadšením zdolávají.
U takto malých dětí je velmi důležitá přítomnost rodiče. Jeho aktivní zapojení do cvičení má velký přínos pro dítě. Mnoho cviků a cvičebních pomůcek dítě nezná a rodič je jeho průvodcem a jistotou.
4) Práce s Montessori pomůckami
S pomůckou pracuje dítě vždy na koberečku. Koberec je jeho pracovní plocha, jeho prostor. Zároveň se děti učí soustředit na vybranou činnost, respektovat osobní prostor druhého, ale také spolupracovat.
Převážně využíváme pomůcky z praktického života a ze smyslové výchovy. Dítě si tak rozvijí hrubou i jemnou motoriku, učí se soustředěnosti a samostatnosti. Vzájemné propojování obou mozkových hemisfér při práci podporuje zdravý vývoj dítěte. Naučí ho zacházet s různými předměty, rozvijí smyslové vnímání, zejména hmat, sluch a zrak.
Každé dítě prochází cestou „od uchopení k pochopení“. To znamená, že si nejlépe zapamatuje věci, které si samo ohmatá a vyzkouší.
5) Rozloučení
Na konci každé hodiny se opět ztišíme a rozloučíme se básničkou.