Program pro děti ve věku 2 – 3 roky, v doprovodu rodiče, je především plný rytmických říkanek, písniček, pohybových her a tanečků. Nezapomínáme ale i na rozvoj koncentrace například společným tvořením – malováním, lepením, stříháním apod. Podstatnou část hodiny věnujeme práci dítěte s Montessori pomůckami dle principů M. Montessori.

 
Kdy:
Kroužky začínáme druhý zářijový týden, tedy úterý 8.9.2020, a čtvrtek 10.9.2020
úterý 8:30h – 10h
nebo
čtvrtek 10:30h – 12h od září 2020
Kde:
klubovna spolku Montessori Vlašim v MěDDM Vlašim
(Domeček – Radnická 121 – mapa)
Cena:
1200,- Kč /školní rok (600,- Kč/pololetí)
Členové Montessori Vlašim mají slevu z ceny kroužku 100,- Kč za pololetí
Vede:
Lucie Staňková 737 336 755, lucie.stankova@montessorivlasim.cz
Jak se přihlásit
Informaci o Vašem zájmu můžete zasílat na emailovou adresu vedoucí kroužku nebo navštívit první hodinu. 

Části 90minutového programu

1) Ztišení a přivítání
V úvodu každé hodiny je velmi důležité ztišení, které nám dává prostor ke společnému přivítání. Používáme jednoduchou básničku, kterou si opakujeme každou hodinu. Následují písničky nebo básničky, při kterých si děti procvičují svá jména a vzájemně se poznávají.
2) Rozehřátí
Tato cvičení mají příjemně naladit a motivovat k dalším aktivitám. Za použití různých básniček procvičujeme části těla a zároveň se s nimi seznamujeme.
3) Aktivní cvičení maminek s dětmi
Cvičení zahrnuje různé pohybové hry a tanečky v kruhu, zařazujeme básničky, říkanky a hudební doprovod s lidovými písněmi. Ke zpěvu i k tanci společně hrajeme na Orffovy nástroje. Používáme také spoustu cvičebních pomůcek – padák, obruče, šátky, polštáře, korkové podložky, prolézací tunel, overbally, malé míčky a velké míče.
Dále podporujeme spontánní pohyb dětí – připravujeme pro děti překážkové dráhy, které samy s nadšením zdolávají. Věnujeme se společnému tvoření a podpoře vzájemné spolupráce a interakce dětí při hrách.
U takto malých dětí je velmi důležitá přítomnost rodiče. Jeho aktivní zapojení do cvičení má velký přínos pro dítě. Mnoho cviků a cvičebních pomůcek dítě nezná a rodič je jeho průvodcem a jistotou.
4) Práce s Montessori pomůckami
S pomůckou pracuje dítě vždy na koberečku. Koberec je jeho pracovní plocha, jeho prostor. Zároveň se děti učí soustředit na vybranou činnost, respektovat osobní prostor druhého, ale také spolupracovat.
Převážně využíváme pomůcky z praktického života a ze smyslové výchovy. Dítě si tak rozvijí hrubou i jemnou motoriku, učí se soustředěnosti a samostatnosti. Vzájemné propojování obou mozkových hemisfér při práci podporuje zdravý vývoj dítěte. Naučí ho zacházet s různými předměty, rozvijí smyslové vnímání, zejména hmat, sluch a zrak.
Každé dítě prochází cestou „od uchopení k pochopení“. To znamená, že si nejlépe zapamatuje věci, které si samo ohmatá a vyzkouší.
5) Rozloučení
Na konci každé hodiny se opět ztišíme a rozloučíme se básničkou.