Montessori herna je určena pro děti od 2 let. Děti jsou zde s doprovodem a společně se účastní programu v prostředí vybaveném Montessori pomůckami.
Kdy a kde kroužek probíhá
Lektorka
 
Průběh cvičení
 
Pár užitečných
informací pro rodiče

Kdy a kde cvičení probíhá

KDY: Herna začíná od 7. 9. 2021

v úterý 10:30 – 12:00

KDE: klubovna spolku Montessori Vlašim v MěDDM Vlašim
MěDDM Vlašim

Lektorka

Soňa Špačková

Průběh cvičení

Program herny

V herně se děti učí pracovat s Montessori pomůckami, komunikovat a spolupracovat s ostatními dětmi. Prozkoumávají témata, kterým je blok věnován. Program herny je rozdělen do dvou částí.

V první části děti pracují s Montessori pomůckami, které jsou v prostoru herny rozděleny dle Marie Montessori do jednotlivých oblastí vzdělávání. Dospělý sleduje dítě při jeho činnostech, pomáhá mu a věnuje se mu. Může dobře vnímat, co zrovna jeho dítě v daném období nejvíce zajímá. Dítěti je průvodcem.
V druhé části následuje společná elipsa, která má vždy určité téma. To je doplněné básničkami a písničkami. Na elipsu navazuje tvoření k probíranému tématu.

Pokud si chtějí rodiče spolu popovídat a sdílet společné věci, mohou po herně s dětmi využít zahradu domu dětí a mládeže.

Pár užitečných informací pro rodiče

Najdete nás

Cena

Jak se přihlásit

Dokumenty ke stažení:

Přihláška