Sejdeme se s koly nebo koloběžkami v 7:50 před školou. Je pravděpodobné, že dopravní prostředky se budou odvážet hromadně, označte je, prosím, ať nedojde k záměně. Nutností je cyklistická přilba!
Zdroj: Montessori Jih