Sekce Úřadu vlády ČR vedená vicepremiérem Pavlem Bělobrádkem připravila soutěž pro děti a jejich rodiče spočívající v natočení krátkého videa, ve kterém se svými rodiči / zákonnými zástupci provádějí jednoduchý vědecký pokus. Podrobné informace o soutěži najdete na webu www.vyzkum.cz
Source: Montessori – jih