Ve středu 7. 3. nás čeká divadelní vystoupení divadla D o lidových zvycích. Od úterý 6. 3. vybíráme 50 Kč.
Source: Montessori – jih