Jako jediná MŠ ve Vlašimi nabízí rodičům a jejich dětem alternativní výchovu – pracuje s prvky a principy Montessori pedagogiky. Zaměřuje se na pohodu a pozitivní zkušenost dítěte – díky respektujícímu přístupu, smíšené skupině a spolupráci zažízení a rodičů se děti snadno adaptují a získávají poměrně rychle potřebnou důvěru. Často maminkám říkají, že pro ně přišly příliš brzy, že chtějí ještě být ve školce.

 
Adresa:
V Sadě 1900, 258 01 Vlašim (mapa)
Provozní doba:
Září – červen
6:30 – 16:30
Jak se přihlásit:
Zápis do MŠ probíhá vždy v dubnu. Možnost návštěvy reálného provozu během dne otevřených dveří.
Cena:
školkovné 400 Kč/měsíc + jídlo cca 600 Kč/měsíc
Finanční podpora prostřednictvím spolku:
členství ve spolku 500 Kč/rok + servisní balíček 500,- Kč/rok – viz. detail
Kontaktní osoba školky:
ředitelka Bc. Jana Píchová (msvorlina@seznam.cz)
Kontaktní osoba spolku:
Barbora Pavlisová
Zřizovatel:
Město Vlašim
MŠ Vorlina provozuje dvě smíšené třídy (podporuje přirozenou toleranci, vzájemnou pomoc, ohleduplnost, trpělivost, spolupráci a inspiraci)- modrou montessori třídu a oranžovou, pracující s prvky M.Montessori.
V každé třídě je 28 dětí. Třída se skládá ze dvou místností – z hlavní, určené pro práci s pomůckami a pohádkárny, kde se děti setkávají na elipse a kam chodí odpočívat. Třída je světlá, má velká okna s výhledem do zahrady. Zahrada nabízí dětem velké množství herních aktivit (klouzačka, prolézačka, houpačka, pískoviště) a netradičních prvků (maringotka, bylinkové záhony, hmyzí domečky, vrbové tunely, sprchu, blátiště). Na zahradě je altán se zavedenou vodou, ohniště, stupňovité posezení – toto je hojně využíváno při akcích pro děti a rodiče, které připravuje spolek Montessori Vlašim.
Cílem MŠ je všestranné rozvíjení osobnosti dítěte, které zároveň respektuje všechny náležitosti předškolního vzdělávání, které vycházejí z Rámcového programu. Do středu je stavěno dítě s jeho přirozenými potřebami a postupně se rozšiřující komunikací se světem. Na prvním místě je snaha poskytnout dítěti pozitivní zkušenosti, proto je krédem školky vytvářet přátelskou a klidnou atmosféru. Zaměstnanci MŠ poskytují dětem základy chování a jednání v duchu etických hodnot.
Spolek Montessori Vlašim podporuje tento způsob práce a vytváří podněty ke zkvalitňování úrovně  výuky, propaguje  tuto pedagogiku mezi veřejností, zprostředkovává komunikaci mezi MŠ a dalšími institucemi  zabývajícími se  výchovou a vzděláváním dětí a mládeže  v duchu M. Montessori.
Působí při MŠ  ve Vlašimi, která od roku 2011 nabízí alternativní výchovu a vzdělávání – využívá principy Montessori pedagogiky.  Dětem a rodičům nabízí krásné prostředí nově vybudované školky a velkou zahradu se zajímavými prvky. Školka provozuje dvě věkově smíšené třídy – modrou a oranžovou, které spolu úzce spolupracují. Respektující přístup k dítěti dotváří příjemnou atmosféru školky. Osobnost dítěte je všestranně rozvíjena, s ohledem na jeho individuální vývoj.
Spolek spolupracuje s pedagogy a vedením školky na vytváření co nejlepších podmínek pro tento způsob práce. Během roku pořádá na půdě MŠ několik akcí pro rodiče a děti. Na podzim to bývají drakiáda a dýňování. Děti tak v úvodu školního roku zažívají spolupráci školky a rodičů, čímž nabývají pocitu bezpečí a jistoty. V období adventu probíhá „Vánoční setkání“, aktivita společně připravovaná školkou a spolkem, která zahrnuje vánoční jarmark, rukodělnou dílnu a zpívání koled u vánočního stromku. Na den dětí připravuje spolek celodenní náplň s překvapením.
„JESTLI SE NÁM NA DÍTĚTI NĚCO NELÍBÍ, PODÍVEJME SE NEJDŘÍVE SAMI NA SEBE. DÍTĚ NEDĚLÁ TO, CO MU ŘÍKÁME, ALE DĚLÁ TO, CO DĚLÁME MY.“