Mgr. Iva Karellová

Dětská radost je tou nejlepší zkouškou správného vzdělávání.” (M. Montessori)

   
Vzdělání
Gymnázium Vlašim

Pedagogická fakulta v Praze při UK, obor: učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Diplomový kurz: Výchova a vzdělávání dětí v pedagogickém systému Marie Montessori pro práci s dětmi mladšího školního věku (370 hodin)

Řada seminářů s pedagogickou tématikou, především seminář organizovaný společností pro mozkově kompatibilní vzdělávání s PhDr. J. Nováčkovou, csc.

Náprava grafomotorických obtíží u dětí za využití artetherapeutických. a relaxačních prvků s PaedDr. Y.Heyrovskou

Co by všichni Montessori učitelé měli vědět o ADHD s Dr. S. Hughes

Jak řešit hodnocení a plně zachovat montessori principy s Z. Prémou – 2016

Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro učitele 1. – 3. ročníku s Mgr. B. Chvátalovou a Mgr. V. Noháčovou (24 hodin) – 2017

Typologie MBTI 1. – sebepoznání a spolupráce v týmu s Mgr. J. Majerovou (15 hodin)- 2018

MiniPRIDE (20 hodin) s Mgr. Lucií Salačovou- 2018

Praxe
s dětmi
vychovatelka na školách v přírodě, vedoucí na letních táborech pro děti (při studiu)

učitelka ve Svobodné základní škole v Londýnské na 1. stupni (2 roky)

učitelka na Základní škole Sídliště na 1. stupni (10 let), na 2. stupni (2 roky), v Montessori třídách (4 roky)

6 let vedení kroužku Montessori matematiky, více než 10 let kroužku Keramiky

Dovednosti a zájmy Rodina, pohyb v různých formách, příroda, literatura, má profese
Nezáliby Vše kolem počítače, psaní medailónků o sobě


Něco o mně

Já a pedagogika

Po studiu na gymnáziu jsem si vybrala učitelství pro 1. stupeň ZŠ, zajímala mě psychologie, matematika, filosofie a byla jsem ráda s dětmi mladšího školního věku. Dodnes se mi líbí jejich pohled na svět, obrovská chuť objevovat, výtvarné vyjadřování, smysl pro humor, spontánní radost z pohybu…“V tomto věku se rodí představa o spravedlivosti s chápáním vztahu mezi činy a potřebami druhých.“ (M. Montessori, Od dětství k dospívání, s. 18)

Na pedagogickou fakultu jsem nastoupila v roce 1989, zkoušku z marxismu a leninismu jsem již naštěstí skládat nemusela, přihlásila jsem se do kruhu HNUS (Hnutí sobě): studentská skupina, která se snažila více vstupovat do náplně svého vzdělávání a zajímala se o různé alternativní vzdělávací systémy. Na fakultě jsem poznala nejen řadu vynikajících pedagogů, ale i přátel, kteří se pedagogice věnují s obrovským nasazení. Již při studiu jsme chodili na praxi do Svobodné základní školy v Londýnské. Okouzlila mě nebývalou svobodou nejen pro žáky, ale i pro učitele, přesto všichni pracovali s neuvěřitelným elánem.

V roce 2002 jsme se s rodinou přestěhovali z Prahy do Vlašimi a krátce poté jsem získala nabídku nastoupit na Základní školu Vlašim-Sídliště. Přestože jsem učila v běžných třídách na 1. i 2. stupni, bavilo mě hledat nové postupy, zajímala mě práce s dětmi se specifickými potřebami a objevování možností jejich začlenění do kolektivu. Ve svých třídách jsem měla možnost 3 roky spolupracovat s asistenty v běžných třídách a 4 roky v Montessori třídách.

Při svém hledání nových cest mě hodně oslovil seminář s Vlastou Hildebrantovou o Montessori pedagogice, který se konal ve Spolkovém domě. Na víkendovém semináři o Montessori matematice se Zdenou Čížkovou mě svou promyšleností a názorností nadchly pomůcky. Jsem ráda, že jsem se rozhodla pro studium diplomového kurzu Montessori pedagogiky. Přestože Maria Montessori vycházela z pečlivého pozorování, věřila, že dítě vnímá učení jako něco dobrodružného a fascinujícího, že sama radost při objevování nového je odměnou za vynaložené úsilí. Budu ráda, když se mi bude dařit tu radost ze vzdělávání dětem zachovat.