Učitelka 1. trojročí

V roce 1986 jsem ukončila studium pro učitele 1. stupně na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích a hned jsem nastoupila na Základní školu Dukelská v Benešově. Několik let jsem učila také na ZŠ Jiráskova v Benešově. Když šel můj syn do první třídy (jak je to vlastně dávno?!), začala jsem učit ve Vlašimi a to na ZŠ Tylova. V té době jsem absolvovala kurz u paní Zelinkové na reedukaci poruch učení a prošla jsem základním kurzem programu Začít spolu. Po nástupu na ZŠ Sídliště v roce 1999 byla mou první třídou jazyková třída. Děti chtěly stále něco nového, byly dravé a chtivé znalostí. Zažívala jsem si skupinové vyučování, samostatnost dětí při práci a to se mi velmi líbilo. Postupně jsem absolvovala několik kurzů týkajících se skupinového vyučování a v neposlední řadě kurz Respektovat a být respektován. Když před několika lety přišla žádost učit montessori  metodou, moc jsem neváhala.  Kurz jsem začínala necelý půlrok před mou první Montessori třídou. Vše pro mě bylo nové, zajímavé. Metoda mě velmi oslovila a jen doufám, že dětem předávám vše tak, jak to má být. Zatím poslední kurz, který jsem navštívila, byl kurz kritického čtení.

Je velmi příjemné slyšet od dětí, že se těší do školy, že se rády učí. Vidím děti samostatně se rozhodující, pomáhající si navzájem, děti šťastné a to je pro mě velké zadostiučinění.