2003-2008 – magisterské studium na Filozofické fakultě – Univerzita Konštatína Filozofa v Nitre, SK. , aprobace:  anglický jazyk a etická výchova pro 2. stupeň.
Kurzy: Respektovat a být respektován, Informativní Montessori  kurz
Spolupráce se spolkem Světýlka, Bodlinka a Montessori Sídliště.
Proč Montessori pedagogika? Když jsem hledala ten správný způsob výchovy a vzdělávání pro naše dvě děti, Montessori pedagogika mě nejvíc oslovila svým výjimečným přístupem k dítěti a doslova mě chytla za srdce. Jsem ráda, že mám možnost také přispívat k vzdělávání ostatních dětí právě tímto způsobem.