Naše Montessori hernička slouží k pravidelnému setkávání dětí od 2 – 4 let s doprovodem. Prostor herny je rozdělen dle Marie Montessori do jednotlivých oblastí vzdělávání. Připravené prostředí dává možnost dětem i rodičům poznávat, zkoumat a seznamovat se nejen s Montessori pomůckami. Díky práci s nimi děti získávají větší sebevědomí ze zvládnutí práce s pomůckou, zkušenosti, samostatnost i vnitřní jistotu. K tomu mu převážně dopomáhá rodič, který se dítěti stává jakýmsi průvodcem. Pozoruje, co je pro jeho dítě vhodné či nikoliv a je schopen mu snáze nabídnout správnou pomůcku. Ty jsou v herně umístěné podle věku dítěte, což rodičům slouží k lepší orientaci. 
 
Kdy a kde kroužek probíhá
Průběh kroužku
Pár užitečných
informací pro rodiče

Kdy a kde kroužek probíhá

KDY: v úterý  10:30 – 12:00
KDE: Rodinné centrum Světýlka, Žižkovo nám. 135, Vlašim

Lektorka

Monika Svatková

Průběh kroužku

V herně se pouze „nepracuje“. Probíhá i setkání na takzvané elipse, kde si děti na sebe i nové tety lépe zvykají. Po zklidnění a přivítání se probíhá povídání na určité téma. Elipsu pak zakončuje tvoření, při kterém si děti mají možnost vyzkoušet či si procvičit základní výtvarné techniky. Aby byl uspokojen i potřebný pohyb, je dětem následně připravena i jednoduchá opičí dráha. Na konci herny se děti rozloučí známým pozdravem.
 

Pár užitečných informací pro rodiče

Najdete nás

Cena

Jak se přihlásit

Dokumenty ke stažení: