Třídní učitelka: Mgr. Iva Karellová
Asistent pedagoga:
Bc. Michaela Havelková Dis.
michaelahavelka@seznam
Steve Volf
Webové stránky třídy: Montessori jih

Jedná se o trojročí, kde spolu pracují žáci 1. – 3. třídy.