Proč právě Montessori pedagogika?

Cílem Montessori pedagogiky je vychovávat svobodné, zodpovědné a samostatné osobnosti, které umí řešit problémy, vzájemně si naslouchat, chránit naši planetu, rozumět okolnímu světu i vesmíru v jeho celistvosti. Tento přístup vede děti k tomu, aby byly upřímné, trpělivé, tolerantní, zodpovědné a dokončovaly svou práci, ale zároveň se nebály mít a říct svůj názor.

 

Děti nejsou hodnoceny, ale učí se ocenit samy sebe. V atmosféře klidu se tak v dětech utváří zdravá sebedůvěra, vnitřní klid a harmonie. Děti jsou podporovány ve vzájemné komunikaci a spolupráci, v samostatnosti a seberealizaci.
Touto metodou se pracuje s dětmi po celém světě.

 

Zajímavé odkazy o Montessori pedagogice

  • Na facebookovou stránku skupiny DOBRÁ školka vás odkáže video o Montessori pedagogice. Iniciativa Building a Pink Tower v něm v šesti minutách díky mozaice výpovědí učitelů i rodičů z celého světa představuje podstatu, přínos a vizi Montessori pedagogiky. Video je v angličtině, s českými titulky.
  • Více o zakladatelce Marii Montessori i o roli dospělého v Montessori pedagogice se dozvíte na stránkách Montessori Insitute Prague
  • Na stránkách Společnosti Montessori ČR najdete základní principy Montessori pedagogiky, mezi které patří partnerský přístup, svobodná volba práce, věková různorodost dětí a další

 

Montessori pomůcky

Jedním z pilířů Montessori pedagogiky je i připravené – motivující a podnětné prostředí, které láká k učení a realizaci. Součástí tříd jsou proto názorné didaktické pomůcky, jež pomáhají dětem poznávat a uchopovat svět a zároveň je podporují v samostatnosti.

Nejmenší děti například rozvíjejí smysly s dřevěnými válečky s úchyty (kdy různě tlusté a dlouhé válečky umísťují do různě širokých a hlubokých otvorů) či stavbou růžové věže – deseti různě velkých dřevěných kostek.

Ústředním prvkem v Montessori pedagogice je elipsa. Bývá vyznačena ve třídách na zemi v dostatečné velikosti (čím je elipsa užší, tím těžší je cvičení) – a je místem, kde se pedagogové s dětmi scházejí a povídají si o probíraném tématu. Děti se na elipse učí psychické a fyzické rovnováze, klidu, tichu, harmonii a koncentraci pozornosti. Začíná se sedem kolem elipsy. Děti se učí pomalu a koordinovaně po elipse chodit a nosit v obou rukou předměty (hrníček s vodou, talířek s kuličkou ), což je nutí se na chůzi soustředit. Věci si děti dále předávají a učí se nevybírat si pouze kamaráda, ale všímat si, kdo ještě nebyl a zapojit ho.

  • O Montessori pomůckách a jejich rolích v různých fázích rozvoje dítěte se dozvíte na stránkách Montessori e-shopu s pomůckami
  • Na stránkách Starchild najdete kompletní sortiment Montessori výukových pomůcek, didaktických hraček, knih a kreativních pomůcek

 

Montessori v praxi jinde

 

Montessori inspirace – hračky, aktivity, tvořivý životní styl
  • Montessori doma je studnicí inspirace pro kreativní domácí výrobu hraček, pomůcek i dekorací, i tipů na tvořivé aktivity pro děti
  • Tamtéž a také na Růst společně najdete nejrůznější informace o praktickém denním životě s filozofií Montessori, která se dá vyjádřit mottem: „Zatímco se snažíme své děti učit o životě, naše děti nás samy učí, o čem život je.“