Spolek Montessori Sídliště pomáhal vytvářet příjemnou atmosféru ve škole formou spolupráce svých členů, učitelek a širšího vedení školy, se snahou vytvořit dětem co nejlepší možnosti pro jejich rozvoj a vzdělání.

V létě 2016 se Montessori Sídliště sloučilo s dalšími dvěma spolky do jednotného Montessori Vlašim.

Adresa školy:
Severní 968, 258 01 Vlašim (mapa)
Kontaktní osoba:
Jaroslava Trochtová, jaroslava.trochtova@gmail.com
cropped-160301_Sportovni_krouzek_067_orez2.jpg
Od roku 2013 nabízí ZŠ Sídliště  výuku na 1. stupni  podle principů Marie Montessori. Cílem spolku Montessori Vlašim je kvalitní a moderní vzdělávání dětí v těchto třídách, podpora výuky a způsobu práce. Spolupracuje s pedagogy a vedením školy na vytváření co nejlepších podmínek pro výuku. Jednak v oblasti materiálního a technického zázemí, jednak v oblasti propagace, spolupráce s dalšími institucemi a šířením osvěty v oblasti Montessori pedagogiky.