Na začátku bylo několik rodičů, kteří se nadchli pro pedagogiku Montessori. Mezi nimi i já. Víte, jaké principy se mi líbily nejvíce? Byl to partnerský přístup a respekt k individualitě každého dítěte, možnost svobodné volby, práce s krásnými pomůckami a podpora spolupráce a vzájemné pomoci ve věkově smíšených třídách.

Nadšení rodičů vyústilo v roce 2007 k založení Montessori školičky a spolku. Od té doby uplynulo již 15 let. Já jsem ráda, že tato metoda, kterou se pracuje s dětmi po celém světě, pronikla i k nám do Vlašimi. 
Dnes se principy Marie Montessori řídí také mateřská škola Vorlina. Ta byla založena v roce 2011 a díky respektujícímu přístupu jejích pedagogů se tady už mnoho dětí cítilo dobře a bezpečně a jedná se o rodiči vyhledávané zařízení. 

V roce 2013 pronikla Montessori pedagogika i na základní školu. Rodičům se podařilo nadchnout také některé pedagogy a vedení základní školy Sídliště. Po mnoha jednáních a plánování vznikla 1. třída. První naši nejmenší pocítili chuť do učení i odpovědnost za něj. Dnes už se počet  v oddělení dětí pohybuje kolem 80 a pracují ve čtyřech věkově smíšených třídách. Spolek úzce spolupracuje s pedagogy a vedením školy na rozvíjení oddělení. 

A nejen to. Provozuje, kromě nejstarší Montessori školičky také jesle a mateřské centrum. Všechna naše zařízení se těší velkému zájmu rodičů a jsou dlouhodobě plně vytížena.

Od počátku své existence byl spolkem, nás, rodičů, kteří si jako cestu výchovy a vzdělání svých dětí zvolili Montessori pedagogiku. Nejrůznějšími aktivitami jsme ji podporovali a nadále usilujeme o její rozvoj ve Vlašimi. Přes všechny mýty a předsudky, kterými je toto vzdělávání opředeno, se snažíme jej propagovat a šířit.

Poslední školní roky byly pro děti, učitele i spolek velmi náročné. Většina aktivit, které ve škole podporujeme, se přesunula před obrazovky počítačů. Omezily se možnosti osobních setkání a společných zážitků. Některé naše projekty, které jsme pracně budovali, byly v důsledku těchto změn přerušeny. Věříme však, že se nám i přes tuto odluku podaří najít do našeho týmu další nadšené členy, kteří nám pomohou v naší misi pokračovat. 

Naším posláním nadále zůstává spojovat lidi, kteří hledají trochu jiné přístupy (nejen) ke vzdělávání dětí, chtějí se setkávat s podobně smýšlejícími lidmi a sdílet s nimi své myšlenky a zkušenosti.

Za těch 15 let se rozrostla komunita dětí (každý rok poskytujeme služby cca 200 dětem z Vlašimi a blízkého okolí), rodičů, absolventů i příznivců, obměnila se komunita pedagogů. My bychom jim chtěli nejen poděkovat, ale i nadále je podporovat a podílet se na rozvoji a vytváření dobrého klima. 
Martina Fialková