Zajímá vás, jak to probíhá v našich jesličkách či školičce? V Montessori dílničkách „Montíku“ vám dáme nahlédnout do programu našich Montessori zařízení pro nejmenší děti. Seznámíme vás s elipsou, na které se budeme pravidelně vítat, zpívat, cvičit a hlavně bavit na určitá témata. Následně si pak na dané téma něco vytvoříme. Především se však budeme věnovat pomůckám, ať již z praktického života, matematiky, českého jazyka nebo psychosenzomotoriky. 
Kdy a kde kroužek probíhá
Lektorka
 
Program
Pár užitečných
informací pro rodiče

Kdy a kde kroužek probíhá

KDY: Od 25. září 2023

v pondělí 15:00 – 16:30

KDE: Rodinné centrum Světýlka, Žižkovo nám. 135, Vlašim

Lektorka

Lucie Staňková

Program

Nejprve se všichni setkáme na tzv. elipse, po které se mohou děti s rodiči při poslechu hudby projít. Poté se přivítáme a popovídáme si o připravené tématu. Tato část slouží pro děti i jako trénink jejich pozornosti. Následovat bude tvoření na dané téma. Hlavní částí našeho kroužku bude práce s pomůckami, které si děti mohou spontánně vybírat. Nyní se rodič stává takovým průvodcem. Dítěti pomáhá pochopit pravidla při práci s pomůckou, pro kterou mu poskytuje potřebný klid. Učí jej respektovat prostor ostatních, což mu usnadní používání koberečku, tzv. pracovní plochy, na který si děti postupně vybírají aktivity podle své potřeby. Nabízené pomůcky děti podporují v jejich psychickém, fyzickém i emočním vývoji. Slouží i jako inspirace pro domácí práci. Na závěr lekce se znovu sejdeme na elipse při sdílení našich postřehů či nových zkušeností a rozloučíme se známým pozdravem.

Pár užitečných informací pro rodiče

Najdete nás

Cena

Jak se přihlásit

Dokumenty ke stažení:

Přihláška