Naše škola je zapojena do programu „Ovoce do škol“, proto děti dostávají každý týden zdravou svačinku v podobě ovoce, zeleniny nebo ovocného nápoje. V listopadu a dubnu nás ve třídě navštívil maskot Bovýsek, který si s dětmi popovídal o tom, proč jíst ovoce a zeleninu a za jejich aktivitu je odměnil pexesem a rozinkami. 
Source: Montessori X