Po dlouhém domlouvání jsme zvolili termín společného přespání ve škole: z 12. 5. na 13. 5. V plánu máme vycházku, večeři u ohýnku, zpěv s kytarou a hlavně společnou a vlastní četbu z knížek, někteří mají v plánu také diskotéku:-) Po sobotní snídani bychom se rozešli k domovu.
Source: Montessori – jih