Jsme spolek rodičů, kteří si jako cestu výchovy a vzdělání svých dětí zvolili montessori pedagogiku. Nejrůznějšími aktivitami podporujeme její rozvoj ve Vlašimi. Z původně samotného rodinného centra, založeného roku 2007, se nabídka aktivit rozšiřovala do současné podoby.

Samotný spolek Montessori Vlašim vznikl v létě roku 2016 spojením tří spřátelených montessori spolků
– Rodinné centrum Světýlka, Bodlinka při MŠ Vorlina a Montessori Sídliště.

 

 

Naše poslání
Co všechno děláme
Náš tým
Bankovní spojení

Naším posláním je:

SPOJOVAT LIDI

Nabízíme prostor pro setkání rodičů, kteří hledají trochu jiné přístupy (nejen) ke vzdělávání svých dětí. Chtějí se setkávat s podobně smýšlejícími lidmi a sdílet s nimi své myšlenky a zkušenosti.

UPEVŇOVAT VZTAHY

Díky spolku si můžeme vybudovat blízký vztah nejen s pedagogy, vychovateli a rodiči, ale především ke svým dětem.

HLEDAT CESTY

Někteří z nás hledali cíleně Montessori systém, jiní prostě jen jinou cestu. Všichni jsme však chtěli udělat maximum pro ty nejdražší, které máme. To, že jsme se rozhodli správně, vidíme každý den při pohledu na naše děti, které se do školy těší a vracejí se s novými zážitky.

Co všechno děláme

CO VŠECHNO DĚLÁME

Organizujeme akce, kroužky a semináře

Podporujeme Montessori pedagogiku ve Vlašimi, organizujeme a pomáháme s pořádáním vzdělávacích, kulturních, sportovních a společenských akcí a kroužků pro děti i dospělé. 

Posunujeme věci vpřed

Dáváme náměty a připomínky, které pomáhají rozvíjet tuto pedagogiku ve Vlašimi. Díky spolupráci se základní i mateřskou školou můžeme ovlivňovat úroveň vzdělávání, materiální zázemí i prezentaci pedagogického systému.

Usilujeme o přátelský dialog

Dáváme prostor otevřené spolupráci mezi rodiči, učiteli a zřizovateli školních zařízení.

Podporujeme Montessori třídy

Finančně i materiálně podporujeme Montessori třídy, které vznikly v Mateřské školce Vorlina a na Základní škole Sídliště.

Pomáháme rodinnému životu

Podporujeme rodinu při zapojování se do společenského života, pomáháme rodičům sladit svůj rodinný a pracovní život.

Propagujeme Montessori pedagogiku

Šíříme povědomí o Montessori vzdělávání a propagujeme aktivity s tím spojené. Mluvíme s vámi i vývěskou Městského úřadu.

Potkáváme se

Účastníme se Májových slavností a tradičních akcí Spolkového domu (Jablkobraní, Velikonoční jarmark apod.).

Náš tým

Mgr. Barbora Zvárová
předsedkyně spolku

Mgr. Lenka Pavlíčková,
místopředsedkyně spolku

Připravujeme děti pro život…

 

„Věřím, že v dětech leží osud budoucnosti“                                           M.Montessori

V našich zařízeních připravujeme děti pro život..Chystáme pro ně podnětné reálné prostředí, ve kterém mohou „pracovat“ s reálnými předměty a zažívat reálné situace. Snažíme se, aby dětem u nás bylo dobře – aby se cítily bezpečně a zažívaly přijetí – od dětí – kamarádů a také od průvodců – vychovatelek/pedagogů/asistentů/vedoucích kroužků.., kteří vědí co a proč dělají.

Našim cílem je podpořit v dětech jejich vrozenou hnací sílu/energii, která je každou aktivitou posouvá od závislosti k nezávislosti – samostatnosti v životě. Z původního rodinného centra Světýlka se stal spolek, který propojuje děti od 0,5 roku do 12-ti let.  Nabízíme od aktivit pro rodiče s dětmi v rodinném centru, přes první krůčky k samostatnosti v jeslích a školičce, po práci s dětmi – žáky na prvním stupni základní školy. Nezapomínáme ale i na rodiče a příznivce Montessori pedagogiky v našem vzdělávacím centru nabídkou kurzů, seminářů a workshopů. Tradicí se staly i tématické akce, které pro všechny zpřízněné rodiče a děti organizujeme.

Bankovní spojení

Spolek

Vzdělávací centrum

Rodinné centrum

Jesle

Montessori školička

MŠ Vorlina

ZŠ Sídliště

Dokumenty ke stažení:

Stanovy spolku
Přihláška ke členství