Oblast praktického života,  je jednou z prvních, která odráží dětské potřeby. Obsahuje  pomůcky pro rozvoj sebeobsluhy, péče o sebe i o okolí. Do ní je zahrnutá i oblast „dobrých mravů“, se kterými se dítě postupně setkává a seznamuje. Vytváří se pravidla, která se doplňují a tvoří při interakci dětí a při soužití ve školce/škole.

Další oblastí je smyslová výchova, která nabízí propracovaný systém aktivit pro rozvoj smyslů – zraku, sluchu, hmatu, čichu a chuti. Učí děti také vnímání prostoru, tvarů, délky, šířky, průměru, teploty a váhy.

Matematika je rozdělena na řadu 1 – 10, včetně pojmu čísla 0. Dalším materiálem je 1 – 10 – 100 – 1000, vše na konkrétních materiálech. Děti si v průběhu tří let docházky mohou hravou formou projít základními matematickými operacemi.

Český jazyk je stěžejním pracovním programem pro každé dítě v období do 6 let – zahrnuje rozvoj mluveného jazyka, slovní zásoby, čtení a psaní. Absorbování mateřského jazyka, rozšiřování slovní zásoby, poznávání obrázků, povídání, předčítání, poslouchání. Děti se učí poznávání obrázků, písmen, také sem patří celá oblast grafomotoriky a psaní.

Všechny aktivity jsou chronologicky uspořádány, jedna předchází druhé dle potřeb a rozvoje dětského mozku a motoriky.