Ve čtvrtek se sejdeme v 8:00 ve třídě. Společně strávíme čas do 8:45. Rozejdeme se buď domů nebo do školní družiny. Družina v tento den do 12:00hod. Oběd se vydává od 9:30. 
 
Zdroj: Montessori Západ