Děkuji všem rodičům a dětem, kteří se zapojili do bleskového sběru papíru. Za třídu jsme odevzdali 107 kg.
Source: Montessori Západ